• 12/02/2024

Ut i det blå – LIQUI MOLY lanserer additiv til AdBlue®

#Bil
#Unternehmen

Det nyutviklede additivet beskytter SCR-systemet til eksosetterbehandling mot skader

Den som kjører en moderne dieselbil, må ikke bare fylle drivstoff, men også urea. Oppløst i vann selges det under navnet AdBlue® . Bare med dette reduksjonsmidlet kan bilprodusenter oppfylle standardene for nitrogenoksidutslipp som gjelder i Europa. Ingen teknikk uten fallgruver: Uten riktig vedlikehold er det fare for skader på eksosanlegget. Det er her LIQUI MOLYs nyutviklede DEF Anti Crystal Additive K kommer inn i bildet.

Diesel er nødvendig for at kjøretøyet skal kunne kjøre. AdBlue® skaper forutsetninger for at dieselmotoren skal overholde de lovpålagte nitrogenoksidverdiene. Reduksjonsmidlet AdBlue®, også kjent som Diesel Exhaust Fluid (DEF), injiseres i den varme eksoskanalen i passende doser via en separat tank. "Der fordamper løsningen. Det kan dannes rester fordi det dannes en væskefilm på eksosanleggets overflate, der vannet fordamper raskere enn ureaen kan brytes ned», sier David Kaiser, leder for forskning og utvikling hos LIQUI MOLY. Han er ansvarlig for utviklingen av DEF Anti Crystal Additive K. "Tilsetningen reduserer temperaturen for å oppnå den såkalte Leidenfrost-effekten. Denne effekten fremmer restfri nedbrytning av AdBlue® -løsningen. På grunn av Leidenfrost-effekten reduserer dannelsen av en væskefilm på eksosoverflaten", forklarer David Kaiser videre.

Tilsetningsstoffets aktivitetsområde er avgassetterbehandlingssystemet, også kalt SCR-systemet. SCR står for selektiv katalytisk reduksjon. Ved hjelp av denne teknologien omdannes nitrogenoksidene, som dannes under forbrenningsprosessen i dieselmotoren, til elementært nitrogen og vann i en katalysator. Den sentrale komponenten i SCR-etterbehandlingsteknologien er doseringssystemet. Pumpen er selve hjertet.

Det kan oppstå rester fordi AdBlue® består av ca. to tredeler demineralisert vann og ca. en tredel urea. Ved oppvarming av dette stoffet dannes de organiske forbindelsene biuret og tiuret ved at ammoniakk skilles ut. "I ledninger eller i doseringsventiler dannes det ureakrystaller. Det skjer når vannet i rørene fordamper, forklarer Kaiser. I ekstreme tilfeller fører dette til tilstopping i AdBlue®-systemet. Dette kan igjen føre til skader på pumpen og innsprøytingsdysene eller til en feilmelding i motorstyringen. "Tensiden i additivet reduserer overflatespenningen i AdBlue®. Det hindrer at det dannes dråper. Dermed dannes det hverken forstyrrende krystaller eller avleiringer på innsprøytingsdysen", sier David Kaiser.

Kuldefølsomhet er det andre svake punktet i den vandige løsningen. For å beskytte SCR-systemet mot at væsken fryser, bruker kjøretøyprodusentene varmeapparater. De aktiveres imidlertid bare når motoren startes. "Fra -11,5 °C fryser AdBlue®. Med vårt additiv kan man senke frysepunktet til rundt -16 °C," sier David Kaiser. Siden anleggskjøretøy ofte står ubeskyttet mot kulde på byggeplasser, øker risikoen for driftsstans om vinteren. Flere byggefirmaer og også verksteder henvendte seg til LIQUI MOLY med spørsmål om et produkt som kunne løse problemet. Resultatet er DEF Anti Crystal Additive K.

Additivet virker imidlertid bare forebyggende. Eksisterende krystallisering kan bare fjernes mekanisk. I de fleste tilfeller skjer dette ved kostbar utskifting av deler. "Derfor er denne informasjonen så viktig", understreker Kaiser.

Det nye produktet er tilgjengelig i plastbeholdere på 2,5 liter.

DEF Anti Crystal Additive Concentrate

Askefri additivkombinasjon for å forhindre funksjonsfeil i SCR-systemet til dieselmotorer. Reduserer dannelsen av avleiringer i AdBlue®-tanken og AdBlue®-innsprøytningssystemet.

Sina Ataei
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon:
+49 731 1420-178
Faks:
+49 731 1420-922
E-postadresse:
sina.​ataei@​liqui-​moly.de