• 2pöytäkirja

Helppo apu moottorissa olevaa lietettä vastaan

#Auto
#Leirintäalue
#Vanhanaikainen auto

Useat lyhyet ajomatkat saavat usein aikaan öljyliejua moottoriin. Seuraavaksi kerromme, miten liejua muodostuu ja miten pääset siitä nopeasti ja helposti eroon.

Öljylietteen muodostumisen syyt

Moottoriin muodostuu öljylietettä kolmesta syystä: hapettumisen, typettymisen ja sulfaation takia.

Hapettuminen

Lämpö ja happi hapettavat öljyä. Tällöin muodostuu happoja ja öljyyn liukenemattomia ainesosia. Ne puolestaan aiheuttavat usein maalin kaltaisen hartsin muodostumista tai liejumaisia kerrostumia.

Typettyminen

Öljyyn tulee typpiyhdisteitä (NOx). Niitä syntyy polttoaineiden palaessa. Suurin osa typpiyhdisteistä siirtyy pakoputken kautta ulkoilmaan. Niitä joutuu kuitenkin pieniä määriä kampikammiokaasuina kampikammioon ja siten moottoriöljyyn. Typettymisestä muodostuu maalimaisia kerrostumia. Voiteluaineesta tulee usein paksumpaa, ja mustaa lietettä voi muodostua.

Sulfaatio

Rikkipitoisen polttoaineen – jollaista Euroopan markkinoilla ei käytännössä enää ole – palaessa syntyy rikkidioksideja (SOx). Niistä suurin osa poistuu pakoputken kautta. Samoin kuin typpiyhdisteiden tapauksessa, pieni osa rikkioksideista kulkeutuu kampikammiokaasujen mukana kampikammioon ja siten moottoriöljyyn. Niistä syntyy yhdessä kondenssiveden kanssa rikkihapokkeita eli sulfideja. Tämän sulfaation takia myös moottoriöljy sakeutuu.

Seuraus

Haitalliset ainesosat eivät höyrysty, ja öljylietettä muodostuu jatkuvasti lisää. Lyhyiden matkojen ajaminen edistää näitä kemiallisia reaktioita, koska moottoriöljy ei tällöin ehdi saavuttaa vaadittua käyttölämpötilaa.

Ongelmanratkaisuopas: Öljylietteen huuhtelu

Öljylietteen huuhtelu poistaa juuri oikeat ainesosat ja jäämät nopeasti ja helposti koko öljykierrosta.

Lisäaineen koostumus puhdistaa koko järjestelmän ja huuhtelee kerrostumat ja öljylietteen pois öljynvaihdon yhteydessä. Täydellinen ratkaisu moottorin sisäosien, voiteluaukkojen, öljynsuodattimien, männänrenkaiden urien ja kanavien hellävaraiseen puhdistukseen ja moottorivaurioiden estämiseen. Näin sekä musta liete että muut epäpuhtaudet ja kerrostumat jäävät menneisyyteen. Lisäksi lisäaine parantaa moottorin käyttöturvallisuutta ja estää puutteellisen voitelun.

Käyttö: Öljylietteen huuhtelu lisätään moottoriöljyyn noin 100–300 km ennen suunniteltua öljynvaihtoa. Moottoriöljy vaihdetaan ajetun matkan jälkeen (ajomatkaa ei tarvitse ajaa yhtäjaksoisesti).

  • taloudellinen
  • vältetään kalliit korjaukset
  • ehkäisee voitelunpuutetta
  • estää palamistuotteiden paakkuuntumista
  • puhdistaa öljykanavat, aukot ja suodattimet
  • vähentää kerrostumia
  • poistaa mustan lietteen
  • helppokäyttöinen