• 3λεπτά

Εύκολη αντιμετώπιση της λάσπης λαδιού στον κινητήρα

#Vintage αυτοκίνητο
#Αυτοκίνητο
#Κάμπινγκ

Πολλές σύντομες διαδρομές οδηγούν συχνά σε δημιουργία λάσπης λαδιού στον κινητήρα. Εξηγούμε πώς σχηματίζεται και πώς μπορείτε να τη ξεφορτωθείτε γρήγορα και εύκολα.

Αιτίες του σχηματισμού λάσπης λαδιού

Για τη δημιουργία λάσπης λαδιού στον κινητήρα ευθύνονται τρεις δείκτες: Οξείδωση, νιτροποίηση και θείωση.

Οξείδωση

Η θερμότητα και το οξυγόνο προκαλούν οξείδωση του λαδιού. Σχηματίζονται οξέα και συστατικά που δεν είναι ελαιοδιαλυτά. Αυτά με τη σειρά τους είναι συχνά η αιτία σχηματισμού ρητίνης που μοιάζει με βερνίκι ή επικαθίσεων που μοιάζουν με λάσπη.

Νιτροποίηση

Το λάδι επιβαρύνεται με ενώσεις αζώτου (NOx). Αυτές προκύπτουν από την καύση καυσίμων. Το μεγαλύτερο μέρος των ενώσεων NOx καταλήγει μέσω της εξάτμισης στο περιβάλλον. Όμως, ως αέριο «blow-by», μικρές ποσότητες εισέρχονται στο στροφαλοθάλαμο και, συνεπώς, στο λάδι του κινητήρα. Λόγω της νιτροποίησης, δημιουργούνται επικαθίσεις σαν χρώμα. Το λιπαντικό «πυκνώνει» συχνά και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μαύρης λάσπης.

Θείωση

Η καύση καυσίμου που περιέχει θείο, το οποίο πρακτικά δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά στην Ευρώπη, παράγει οξείδια του θείου (SOx). Και εδώ, το μεγαλύτερο ποσοστό αποβάλλεται μέσω της εξάτμισης. Όπως και με τις ενώσεις του αζώτου, ένα μικρό ποσοστό των οξειδίων του θείου εισέρχεται επίσης στο στροφαλοθάλαμο και, συνεπώς, στο λάδι του κινητήρα ως μέρος του αερίου «blow-by». Σε συνδυασμό με το νερό συμπύκνωσης, σχηματίζονται θειούχα οξέα, τα λεγόμενα σουλφίδια. Αυτή η θείωση προκαλεί επίσης τη συμπύκνωση του λιπαντικού κινητήρα.

Αποτέλεσμα

Τα επιβλαβή συστατικά δεν εξατμίζονται και ο σχηματισμός λάσπης λαδιού συνεχίζεται. Η οδήγηση σε μικρές αποστάσεις ευνοεί αυτές τις χημικές αντιδράσεις, καθώς το λάδι του κινητήρα δεν φτάνει στην απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας.

Λύση: Καθαριστικό ιζημάτων λιπαντικού

Το καθαριστικό ιζημάτων λιπαντικού απομακρύνει ακριβώς αυτά τα συστατικά και τα κατάλοιπα από όλο το κύκλωμα λαδιού γρήγορα και εύκολα.

Η φόρμουλα του πρόσθετου καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα και ξεπλένει τα κατάλοιπα και τα ιζήματα κατά την αλλαγή λαδιού. Η τέλεια λύση για τον καθαρισμό του κινητήρα εσωτερικά, συμπεριλαμβανομένων των οπών λαδιού, των φίλτρων λαδιού, των αυλακών ελατηρίων εμβόλων και των καναλιών, καθώς και για την αποτροπή ζημιών στον κινητήρα. Τα μαύρα ιζήματα, καθώς και οι λοιπές ακαθαρσίες και τα ιζήματα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Επιπλέον, το πρόσθετο αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας του κινητήρα και αποτρέπει την έλλειψη λίπανσης.

Εφαρμογή: Προσθέστε στο λάδι κινητήρα το καθαριστικό ιζημάτων λιπαντικού περ. 100 χλμ. έως 300 χλμ. πριν από την προγραμματισμένη αλλαγή λαδιών. Μετά τη διανυθείσα απόσταση (αυτή δεν χρειάζεται να διανυθεί τμηματικά) εκτελείται η αλλαγή λαδιού κινητήρα.

  • οικονομικό
  • αποτρέπει ακριβές επισκευές
  • αποτρέπει την έλλειψη λίπανσης
  • αποτρέπει τη συσσωμάτωση προϊόντων καύσης
  • καθαρίζει τα κανάλια λαδιού, τις οπές και τις σήτες
  • μειώνει τα κατάλοιπα
  • αφαιρεί τη μαύρη λάσπη
  • εύκολη εφαρμογή