• 14-04-2024

Bedre forbrænding, bedre acceleration

#Bil

Stærkere, bedre, roligere: Med vores Speed Tec bliver det igen sjovt at accelerere! Ved hjælp af optimerede forbrændingsegenskaber og et rent motorsystem kan additivet genoprette den oprindelige accelerationsydelse.

[###TRANSLATE_PREFIX###]

En vigtig faktor for køreglæden er blandt andet den optimale acceleration af bilen, når man træder på speederen. Dette belaster dog også enkelte motorkomponenter kraftigt. Med tiden bliver brændstofsystemet forurenet af forbrændingerne i motoren, og accelerationsevnen kan falde mærkbart. Desuden kan det medføre øget motorslid på grund af ekstreme accelerationer.

Speed Tec-additiver optimerer forbrændingsprocessen for at genoprette den oprindelige accelerationsydelse og beskytter samtidig motorkomponenterne mod slitage. 

Speed Tec er udviklet til accelerationer i dellastområdet og er ideel til hverdagskørsel med køretøjer, hvor man ofte accelererer kraftigt fra det lave omdrejningsområde.

Optimale accelerationsegenskaber for diesel- og benzinmotorer

Optimeret ydeevne

Ved at tilsætte det pågældende brændstof sørger Speed Tec for en reduceret overfladespænding. Brændstofblandingen kan derved forstøves finere, og forbrændingsprocessen optimeres. På den måde forbedres motorens trækkraft, hvilket fører til en mærkbar ydelsesforøgelse i dellastområdet.

Rengøring og beskyttelse mod slitage

Desuden sørger Speed Tec for pålidelig rengøring og langvarig beskyttelse af alle motorkomponenter. Det påvirker både accelerationen og motorsliddet positivt.

Aflejringer på injektorerne fjernes, hvorved der kan ske en ren forbrænding. For kun et rent brændstofsystem kan sikre en optimal forbrændingsfunktion, hvilket fører til forøget ydelse og hjælper med at opnå de oprindelige accelerationsværdier.

På grund af korrosionsbeskyttelsen i hele brændstofsystemet samt smøringen af alle komponenter, der glider mod hinanden, undgås hurtigere slitage på grund af de ekstremt høje belastninger ved kraftige accelerationer.

Motorsport-testet ydelse takket være forbedret oktantal

Vores Octane Booster er specielt udviklet til motorsport og til at øge brændstoffets oktantal, hvilket optimerer forbrændingen umiddelbart efter tilsætningen. Derved forbedres drejningsmomentet, accelerationen og gasresponsen betydeligt i det nederste og mellemste belastningsområde: Motoren kører mere effektivt og kan udnytte sit fulde potentiale. Ved at forbedre oktantallet reduceres motorbanken yderligere ved høje omdrejningstal, og derved forebygges motorskader.

Additivet har desuden de samme rensende og accelerationsoptimerende funktioner som Speed Tec, og fører således også til et rent motorsystem og en bedre forstøvning af det indsprøjtede brændstof.

For at opnå det maksimale effektudbytte ved hjælp af en maksimal forøgelse af oktantallet på op til 2-4 punkter, afhængigt af oktantallet, anbefaler vi vores Octane Plus.

En ren sag: LIQUI MOLY Motorsystemrens til benzin og diesel

Problemer med højt brændstofforbrug, nedsat motorydelse, ujævn motorgang og dårlige udstødningsværdier? LIQUI MOLY afhjælper dette.

Læs mere