Speed Tec Diesel

SKU: P000028
Forbedret acceleration og optimal forbrænding – alle diesel motorer! Diesel-additiv. Øger brændstoffets tændvillighed ved koldstart. Sørger for en mere kompakt forbrænding, hvilket resulterer i en kvikkere acceleration, optimeret motorydelse og bedre udnyttelse af brændstoffet. Påvirker ikke cetan-tallet. Læs mere
 • velegnet til dieselpartikelfiltre
 • indeholder ingen metallisk-organiske forbindelser
 • katalysator-testet
 • reducerer friktionstab
 • forbedrer accelerationen
 • Vis mere
ghs05 ghs08
  Fare
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Forbedret acceleration og optimal forbrænding – alle diesel motorer! Diesel-additiv. Øger brændstoffets tændvillighed ved koldstart. Sørger for en mere kompakt forbrænding, hvilket resulterer i en kvikkere acceleration, optimeret motorydelse og bedre udnyttelse af brændstoffet. Påvirker ikke cetan-tallet.
Tilsættes direkte i tanken for hver fjerde tankning eller for hver 2 000 km. Til alle typer dieselmotorer. Egnet til brug i bio-diesel brændstof.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 250 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 6
Pallet unit: 1536

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.