Speed Tec benzin

SKU: P000046

Forbedret acceleration og optimal forbrænding – alle benzin-motorer! Benzin-additiv. Øger brændstoffets tændvillighed ved koldstart. Sørger for mere kompakt og kraftig forbrænding, hvilket resulterer i en kvikkere acceleration. Optimerer udnyttelsen af brændstoffet ved bedre og mere effektivt at forbrænde / udnytte normalt vis uforbrændt benzin.

Læs mere
 • indeholder ingen metallisk-organiske forbindelser
 • katalysator-testet
 • optimerer motorens ydeevne
 • forbedrer accelerationen
 • påvirker ikke oktantallet
 • Vis mere
ghs05 ghs08
  Fare
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • EUH208 Indeholder Maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.
Forbedret acceleration og optimal forbrænding – alle benzin-motorer! Benzin-additiv. Øger brændstoffets tændvillighed ved koldstart. Sørger for mere kompakt og kraftig forbrænding, hvilket resulterer i en kvikkere acceleration. Optimerer udnyttelsen af brændstoffet ved bedre og mere effektivt at forbrænde / udnytte normalt vis uforbrændt benzin.
Tilsættes direkte i tanken. For vedvarende effekt skal Speed Tec benyttes ved hver tankning. 250 ml rækker til 70 liter brændstof.

Application

En 250 ml dåse er beregnet til maks. 70 l brændstof. Bland dåsens indhold i brændstoffet. Blandingen finder sted selvstændigt.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 250 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1344

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.