Octane Booster

SKU: P004743

I motorsporten afprøvet kraftcenter, der øger oktantallet for benzin og sikrer, at motoren kan udnytte sit fulde effektpotentiale. Optimerer forbrændingen umiddelbart efter tilsætning og øger brændstofeffektiviteten. Forbedrer drejningsmomentet og accelerationen markant og garanterer således mere køreglæde. Sikrer renhed i brændstofsystem ...

Læs mere
 • øger oktantallet
 • renser brændstofsystemet
 • renser indløbskanaler
 • forbedrer accelerationen
 • forbedrer forbrændingen
 • Vis mere
ghs05 ghs07 ghs08
  Fare
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
ghs05 ghs07 ghs08
  Fare
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

I motorsporten afprøvet kraftcenter, der øger oktantallet for benzin og sikrer, at motoren kan udnytte sit fulde effektpotentiale. Optimerer forbrændingen umiddelbart efter tilsætning og øger brændstofeffektiviteten. Forbedrer drejningsmomentet og accelerationen markant og garanterer således mere køreglæde. Sikrer renhed i brændstofsystemet og injektorer og forhindrer derved dyre reparationer.

Til alle personbiler med 2- og 4-takt-benzinmotorer. Specielt udviklet til anvendelse inden for racerkørsel og derfor ikke anbefalet til brug på offentlige veje. 200 ml er nok til op til 50 l brændstof.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 200 ml
Language line: GB-GR-I
PU: 6
Pallet unit: 1536
Container type: Dåse metal
Container contents: 200 ml
Language line: D-NL
PU: 6
Pallet unit: 1536

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.