Systemvård Diesel

SKU: P000034

Vårdar och skyddar hela bränslesystemet mot slitage, avlagringar och korrosion. Förbättrar motorgången och förhindrar sänkt prestanda. Ökar smörjförmågan i dieselbränsle. Rena motorer behöver mindre bränsle och reducerar miljöfarliga utsläpp. Ger en optimal bränsleförbränning och minskar sotbildning. Förlänger dieselpartikelfiltrets livslängd.

Läs Mer
 • utmärkt renhet
 • tar bort avlagringar i hela bränslesystemet
 • ökar cetantalet
 • ökar smörjverkan
 • speciellt lämplig för fordon som används för korta sträckor och i stadstrafik
 • Visa mer
ghs08 ghs09
ghs08 ghs09
ghs08 ghs09
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH044 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Vårdar och skyddar hela bränslesystemet mot slitage, avlagringar och korrosion. Förbättrar motorgången och förhindrar sänkt prestanda. Ökar smörjförmågan i dieselbränsle. Rena motorer behöver mindre bränsle och reducerar miljöfarliga utsläpp. Ger en optimal bränsleförbränning och minskar sotbildning. Förlänger dieselpartikelfiltrets livslängd.

För alla dieselmotorer med och utan dieselpartikelfilter – speciellt lämpligt i förebyggande syfte för Common Rail och pumpmunstycksteknologi. Förebyggande. Turbotestad. Tillsätts direkt i bränsletanken. Burkens innehåll räcker för upp till 75 l bränsle. Verkan håller för upp till 2 000 km.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 250 ml
Language line: GB-GR-I
PU: 6
Pallet unit: 1536
Container type: Svart plåtfat
Container contents: 200 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 2
Container type: Plåtburk
Container contents: 250 ml
Language line: D-F-NL
PU: 6
Pallet unit: 1536

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 15.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 15.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.