Diesel-systeemonderhoud

SKU: P000034
Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage, afzettingen en corrosie. Verbetert de motorloop en voorkomt prestatievermindering. Verhoogt het smeervermogen van dieselbrandstoffen. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt. Lees verder
 • hoge mate van zuiverheid
 • verwijdert afzettingen in het gehele brandstofsysteem
 • verhoogt het cetaangetal
 • verhoogt het smeereffect
 • met name geschikt voor korte afstanden en stadsverkeer
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
Leveringsbronnen
ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage, afzettingen en corrosie. Verbetert de motorloop en voorkomt prestatievermindering. Verhoogt het smeervermogen van dieselbrandstoffen. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.
Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter – in het bijzonder als preventie bij Common Rail en afzonderlijke verstuivers. Turbo-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 75 l brandstof. Werking houdt aan gedurende 2.000 km.

Application

De verhoging van de bereidheid tot zelfontbranding alsmede een verbetering van het smeereffect door Lubricity Performance worden alleen bereikt bij een continue inspuiting in zwavelarme dieselbrandstoffen. Daarbij is een 250 ml blik voldoende voor 75 ltr. diesel. Dosering 1:300. Met het oog op zuivere verstuivers en bescherming tegen corrosie wordt Diesel-systeemonderhoud om de 2000 km in de dieseltank van de personenwagen bijgevuld. Bij stilleggen en conserveren van motoren, 1 % Diesel-systeemonderhoud aan de diesel toevoegen. Conserveringsvoorschriften in acht nemen. Diesel-systeemonderhoud kan op elk gewenst moment aan de brandstof worden toegevoegd omdat de menging vanzelf gaat.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Zwarte plaat vat
Container contents: 200 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 2
Container type: Bus blik
Container contents: 250 ml
Language line: D-F-NL
PU: 6
Pallet unit: 1536

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 25.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 25.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.