Stopp för växellådsoljeförlust

SKU: P000010
Regenerar växellådspackningar i gummi och plast som t.ex. axeltätningsringar och förhindrar oljefläckar under fordonet. Skyddar kopplingar för inoljning och förhindrar smörjbrist och växelådsskador pga för låg oljenivå. Förhindrar miljöfarliga oljefläckar. Läs Mer
  • eliminerar läckage i skrumpna eller porösa tätningar
  • förebygger oljeförlust
  • enkel att använda
  • ökar driftssäkerheten
  • kan blandas med standardväxellådsoljor
  • Visa mer
  • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208 Innehåller Reaktionsprodukter av bis(4-metylpentan-2-yl)ditiofosforsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer, C12-14-alkyl (förgrenade). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Regenerar växellådspackningar i gummi och plast som t.ex. axeltätningsringar och förhindrar oljefläckar under fordonet. Skyddar kopplingar för inoljning och förhindrar smörjbrist och växelådsskador pga för låg oljenivå. Förhindrar miljöfarliga oljefläckar.
För växellådor, tillsatsväxellådor och differentialer. Innehållet räcker för upp till 1 l växellådsolja. Inte lämplig för DSG-, automatlådor samt differentialer och motorcyklar med koppling i oljebad (våtkoppling).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plasttub
Container contents: 50 ml
Language line: D
PU: 12
Pallet unit: 3120

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.