Gearolie-Dryp-Stop

SKU: P000010
Stopper olietab fra dryppende gear og forhindrer dermed oliepletter, der forurener miljøet. Regenererer hærdede gummi- eller plastpakninger. Beskytter koblinger mod at blive snavset til i olie og forhindrer utilstrækkelig smøring og skader på gearkassen på grund af lavt olieniveau. Læs mere
  • fjerner lækager fra krympede eller porøse pakninger
  • forebygger olietab
  • nem at bruge
  • øger driftssikkerheden
  • Kan blandes med kommercielt tilgængelige gearolier
  • Vis mere
  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208 Indeholder Reaktionsprodukter af bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosforsyre med fosforoxid, propylenoxid og aminer, C12-14-alkyl (forgrenet). Kan udløse allergisk reaktion.

Stopper olietab fra dryppende gear og forhindrer dermed oliepletter, der forurener miljøet. Regenererer hærdede gummi- eller plastpakninger. Beskytter koblinger mod at blive snavset til i olie og forhindrer utilstrækkelig smøring og skader på gearkassen på grund af lavt olieniveau.
Tilsættes direkte i gearkasse. Optimal effekt opnås på ny og frisk gearolie. Velegnet til alle manuelle gearkasser, differentialer og servo styringer. 50 ml rækker til 1 liter gearolie. NB: Ikke til brug i automatgearkasser!

Application

Indhold rækker til op til 1 l gearolie. Kan tilsættes når som helst. Tætningsvirkningen indtræder efter ca. 600-800 km. Anbefaling: Anvendes ved hvert skift af gearolie for at sikre tætningseffekten.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Tube plast
Container contents: 50 ml
Language line: D
PU: 12
Pallet unit: 3120

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 13.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 13.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.