Speed Tec Diesel

SKU: P000028
Dit hoogmoderne brandstofadditief werd speciaal ontwikkeld om de versnelling in het deellastbereik merkbaar te verbeteren. Zorgt voor meer rijplezier door een geoptimaliseerd rendement. De motor start beter en loopt bovendien rustiger. Lees verder
 • geschikt voor roetfilters
 • bevat geen metaalorganische verbindingen
 • voor katalysator getest
 • vermindert wrijvingsverlies
 • optimaliseert de versnelling
 • Laat meer zien
ghs05 ghs08
  Gevaar
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Dit hoogmoderne brandstofadditief werd speciaal ontwikkeld om de versnelling in het deellastbereik merkbaar te verbeteren. Zorgt voor meer rijplezier door een geoptimaliseerd rendement. De motor start beter en loopt bovendien rustiger.
Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Volkomen verenigbaar met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. De inhoud van de verpakking is voldoende voor 70 l brandstof. Uitstekend geschikt voor duurzaam gebruik bij elke tankbeurt.

Application

Een 250 ml blik is afgestemd op max. 70 l diesel-brandstof. Blikinhoud aan de diesel-brandstof toevoegen. Het mengen gaat ook vanzelf.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 250 ml
Language line: D-GB-I
PU: 6
Pallet unit: 1536

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.