• 3min

Vad är tillsatser?

#Bil
#Camping
#Flygplan
#Marin
#Motorcykel
#Truck
#Veteranbil

Vilka tillsatser finns tillgängliga och vad kan de göra – vi förklarar vad tillsatserna för motorn handlar om.

Tillsatser, som även kallas hjälpämnen eller additiver, är ämnen som tillsätts en produkt i små mängder för att uppnå eller förbättra vissa egenskaper eller för att minska eller förhindra oönskade egenskaper. De kan användas både förebyggande och för att åtgärda specifika problem.

Tre kategorier av tillsatser

Öladditive

Kraftstoffadditive

Kühlmitteladditive

Användning av tillsatser

Du behöver inte besöka en verkstad för att använda våra tillsatser. De flesta av våra tillsatser kan enkelt tillsättas till oljan i motorn, växellådan eller styrsystemet innan du tankar bränsle eller fyller på kylvätska i ditt fordon. Användningsanvisningar finns på baksidan av respektive produkt.

Förklaring av färgkoderna för LIQUI MOLY-tillsatser

Lockets färg visar enkelt om våra tillsatser är bränsle-, olje- eller kylvätsketillsatser. Ett svart lock betyder att tillsatsen är avsedd för motoroljesystemet. Tillsatser med blått lock är för bensinmotorer och med rött lock för dieselmotorer. Ett vitt lock indikerar att tillsatsen ska användas i kylvätskesystemet.

Lockets färg Användningsområde
svart Motorolja
blå Bränsle, bensin
röd Bränsle, diesel
vit Kylmedel
*Dessa tillsatser kan i allmänhet blandas med varandra om det krävs en större mängd för t.ex. 8 liter olja i motorn. Dessa tillsatser bör dock inte överdoseras med en mindre mängd olja (t.ex. 4 - 5 liter).

Blandning av tillsatser

Vi rekommenderar inte att du blandar olika tillsatser! Vissa kombinationer är dock möjliga.

För motoroljetillsatser rekommenderar vi att de inte överstiger 10 procent av den totala oljemängden i motorn. Fyll inte på mer än två olika motoroljetillsatser. Vår matris vosar vilka tillsatser som kan kombineras med varandra. Vissa tillsatser kan inte blandas.

Om du har fler frågor om användningen står våra användningstekniker alltid till ditt förfogande.

Kontakt

Det här kan tillsatser göra

Performance

Oavsett om det gäller olje-, bränsle- eller kylsystem: Olika processer under fordonsanvändningen bildar med tiden avlagringar på olika komponenter, till exempel på ventiler eller i förbränningskammaren. Detta leder till försämrad funktion hos dyra komponenter och ofta till försämrad prestanda. Våra tillsatser avlägsnar inte bara smuts i systemet utan förebygger även att den bildas igen.

Problemlösare

Tillsatser kan förebygga och lösa många olika problem som till exempel ojämn motorgång, bränsleåldring, läckage i olje- eller kylvätskesystemet och mycket mer. Tack vare rengörande, tätande eller slitagereducerande effekter är de förstahandsvalet när problem uppstår eller för att förebygga dem.

Tillförlitlighet och säkerhet

Till skillnad från bromsar eller säkerhetsbälten har tillsatser ingen direkt inverkan på körsäkerheten. De bidrar dock i allmänhet avsevärt till tillförlitligheten och driftsäkerheten för enskilda komponenter och hela fordonet i sig.

Spara pengar

Tack vare sina problemlösande egenskaper är tillsatser ofta ett kostnadseffektivt alternativ till dyra reparationer eller byte av enskilda komponenter. De skyddar även förebyggande mot slitage och dyra skador och ökar därmed livslängden för aggregat och komponenter.

Den rengörande effekten gör dessutom sänka bränsleförbrukningen: Rena motorer förbränner bränslet mer effektivt och utnyttjar energin optimalt. Jämfört med en avlagringsförorenad motor förbrukar de därmed mindre bränsle, vilket dessutom bidrar till minskade CO2 -utsläpp.

Du hittar även information och svar på många frågor om tillsatser i vårt avsnitt med vanliga frågor.

Vanliga frågor