• 4min

Motoroljans uppgifter

#Bil
#Motorcykel
#Truck
#Veteranbil

Visste du vilka funktioner motoroljan i ditt fordon egentligen har? Vi förklarar vad den är till för, varför det är viktigt att byta den regelbundet och varför du alltid bör använda rätt motorolja för ditt fordon.

Smörjning

Motorolja smörjer mekaniska motorkomponenter. Den minskar på så vis friktionen mellan rörliga komponenter (förhindrar kontakt mellan metallytor) och därmed slitage och skador på motorn.

Kylning

Motoroljan bidrar till kylningen av motorns delar. Den säkerställer värmebortförseln från motorn, för att den inte skall överhettas.

Rengöring

Motorolja rengör motorn. Förbränningsrester, metalliskt nötningsmaterial och avlagringar tas upp av oljan och förs vidare till oljefiltret.

Tätning

Motoroljan hjälper till att täta kolvringarna mot förbränningsrummet och förhindrar på så vis att skadliga ämnen hamnar i motoroljekretsen.

Korrosionsskydd

Motoroljan bildar en skyddande film över metallytorna. På så vis förhindras inverkan av luft och kondensvatten, och motorn skyddas mot de delvis aggressiva produkterna från förbränningen.

Varför måste motoroljan bytas?

Motorolja förbrukas och förorenas med tiden. Till exempel genom förbränningen i motorn, utspädning med bränsle eller kondensvatten, naturligt oljeåldrande och mekanisk nötning.

Endast genom att regelbundet byta olja, dvs. ersätta den gamla, förbrukade oljan med ny olja, kan du säkerställa korrekt motorfunktion och förlänga motorns livslängd.

Det perfekta oljebytet består av:

  1. Motorspolning
  2. Oljebyte
  3. Tillsats för slitageskydd

Genom en motorspolning med Motor Clean före oljebytet lossnar all smuts och alla avlagringar inuti motorn. Den gamla oljan avlägsnas sedan helt från oljekretsloppet genom avtappning. Det är nämligen bara i en ren motor som den nya motoroljan kan utveckla sina fulla prestanda. Motorn går sedan ännu effektivare, tystare och med lägre förbrukning.

För att säkerställa optimalt långvarigt skydd rekommenderar vi att du i samband med oljebytet tillsätter slitageskyddet Cera Tec i den nya motoroljan. Tack vare sin lågfriktionseffekt minskar den dessutom friktion, slitage samt bränsleförbrukning och ökar på så vis motorns livslängd ytterligare.

Varför är det så viktigt att använda rätt motorolja?

Varje motorkonstruktion har sina särskilda egenskaper och därmed även specifika krav på motoroljan. Om du använder en olja vars specifikationer ligger utanför de föreskrivna värdena kan det leda till onormalt slitage och sämre verkningsgrad. Användning av oljor med felaktig viskositet kan påverka tidsstyrningen hos system med variabel ventilstyrning och/eller leda till ökad bränsleförbrukning på grund av sämre verkningsgrad hos motorn.

Därför är det mycket viktigt att du kontrollerar vilken motorolja tillverkaren har godkänt för ditt fordon. Endast en olja som är godkänd av tillverkaren garanterar optimal funktion, fullständigt skydd samt motoreffektivitet och säkerställer samtidigt att komponenter i avgassystemet, t.ex. katalysatorer och partikelfilter, kan arbeta utan effektivitetsförluster.

Dessutom bör du alltid använda motoroljor med hög kvalitet. Dessa säkerställer att alla krav uppfylls optimalt både vid kallstart och vid maximal drifttemperatur. Och det med hänsyn tagen till moderna motorers ständigt ökande krav samt delvis mycket långa oljebytesintervaller. Dessutom kan användning av en olja med hög kvalitet bidra till att ytterligare minska den inre friktionen, samtidigt som prestanda och verkningsgrad maximeras. Slutligen sänker moderna oljor bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av skadliga ämnen. De är även fria från klor och tungmetaller och är lätta att framställa och sedan återanvända.

Våra moderna motoroljor håller hög kvalitet och är även officiellt godkända av många tillverkare. Ofta överträffar de till och med tillverkarens specifikationer.

Vilken olja passar din bil?

Vi ger din motor precis vad den behöver: Toppkvalitet made in Germany med Tysklands populäraste smörjmedelsmärke*.

LIQUI MOLY är det bästa valet när det gäller olja. Hitta rätt motorolja och andra passande driftsmedel till alla fordon med vår oljeguide.

Köp en oljeguide nära dig

*I flera år har läsarna av Tysklands ledande biltidningar utsett LIQUI MOLY till bästa smörjmedelsmärke.

Fler frågor och svar

Har du fler frågor om motorolja? Ta en titt på våra vanliga frågor. Här kan du hitta rätt svar. Vår tekniska rådgivare står dig också naturligtvis alltid till förfogande.

Vanliga frågorKontaktperson