• 4min

Är fordonet inte längre helt tätt?

#Bil
#Camping
#Veteranbil

Många känner igen det, ingen gillar det – oljefläckar under fordonet eller ovanligt stort behov av kylvatten. Vi visar dig hur du snabbt och enkelt kan avhjälpa problem med hjälp av våra särskilda problemlösare.

Åtgärd mot oljeförlust

Med åren torkar obehandlade gummi- och plasttätningar och blir porösa och spröda. Olja kan då läcka från servostyrningen, växellådan eller motorn. Ett typiskt symptom är små oljefläckar på parkeringsplatsen.

Våra problemlösare mot oljeförlust åtgärdar problemet. Tillsatserna behöver bara hällas i oljan. De fräschar upp tätningar av gummi och plast, t.ex. axeltätningar eller ventilskaftstätningar, och gör dem mjuka och flexibla igen. Tätningarna fungerar sedan som de ska och motverkar oljeförlusten.

För varje typ av oljeförlust finns det en särskild problemlösare:

Stoppa motoroljeförlust

Oljeläckstoppet fräschar upp motortätningar av gummi och plast, t.ex. axeltätringar, ventilskaftstätningar, och förhindrar oljefläckar under fordonet. Dessutom motverkar det oljeförtunning och minskar motorljud samt oljeförbrukningen via kolvringar och ventilstyrningar.

 • Förhindrar rökbildning
 • Förhindrar oljefläckar och miljöföroreningar
 • Sänker oljeförbrukningen
 • Vårdar och fräschar upp gummi- och plasttätningar
 • Dämpar motorljud

Stoppa förlust av växellådsolja

Vår Stopp för växellådsoljeförlust förhindrar oljeförlust från droppande växellådor och därmed miljöfarliga oljefläckar. Den regenererar förhårdnade tätningar av gummi eller plast, skyddar kopplingar mot nedoljningen och förhindrar bristande smörjning och växellådsskador på grund av för låg oljenivå.

 • Optimal smörjning under alla driftförhållanden
 • Förhindrar oljefläckar och miljöföroreningar
 • Förhindrar att nedoljning av kopplingar
 • Eliminerar läckage från tätningar som krympt eller blivit porösa
 • Förebygger oljeförlust
 • Enkel användning
 • Ökar driftsäkerheten
 • Kan blandas med vanliga motoroljor

Stoppa oljeförlust från servostyrningen

Vår Oljeförluststopp för servostyrning vårdar med hjälp av sina tillsatser gummi- och plasttätningar i styrväxeln på ett optimalt sätt. Den förhindrar oljeförlust, stoppar oljeförlust från droppande styrväxlar och fräschar upp tätningar som hårdnat. Borrhål och kanaler i styrväxeln rengörs och därmed fräschas oljans prestanda upp. Dessutom går styrväxeln tystare, livslängden förlängs och reparationskostnaderna minskar.

 • Rengör och polerar
 • Förhindrar snabbt fortskridande oljeåldrande
 • Förebygger oljeförlust
 • Ökar livslängden
 • Bra korrosionsskydd
 • Tystare gång
 • Fräschar upp tätningar

Åtgärd mot kylvätskeförlust

En otäthet i kylaren kan bero på många saker: Stenskott, porösa lödställen eller hårfina sprickor i kylaren. Dessa är ofta inte lätta att lokalisera och märks i regel enbart genom att kylvätskenivån sjunker.

I stället för att byta ut kylaren helt kan man helt enkelt täta den inifrån. Med vår problemlösare för otäta kylare åtgärdar du små läckage snabbt och tillförlitligt.

Tillsatsen behöver bara hällas i kylaren. Det innehåller specialutvecklade plastpartiklar som ansamlas på små sprickor och täpper till dem så snart kylaren står under tryck. När kylaren når drifttemperatur smälter plastpartiklarna ihop och förseglar sprickan permanent.

Kylartätningen tätar omedelbart läckage och skyddar förbränningsrummet mot skador på grund av inträngande kylvätska. Den är kompatibel med alla vanliga kylvätsketillsatser och frostskyddsmedel. Den kan dessutom användas förebyggande.

 • Kompatibel med vanliga kylvattenförädlare och frostskyddsmedel
 • Inga negativa biverkningar på vattenpump och värmekretslopp
 • För förebyggande användning
 • Lämplig för aluminiumkylare
 • Tätar hårsprickor och mindre läckageställen på ett tillförlitligt sätt

Avlägsna oljefläckar enkelt

Oljeförlust upptäcks oftast först genom en oljefläck under fordonet. Och den är svår att få bort, eller hur? Inte helt.

Med Oljefläcksborttagaren rengör du underlag som golvmassa, klinker, asfalt, betong och keramik utan mödosamt skrubbande. Det är specialmedlet för snabb och effektiv borttagning av envisa, miljöfarliga oljefläckar på verkstads- och garagegolv, uppfarter, parkeringsplatser osv.

Användning: Skaka burken väl före användning. Håll den sedan lodrätt nedåt, spraya på ca 10 cm avstånd från det förorenade stället och låt medlet verka i 20–30 minuter. Efter torktiden kan resterna avlägsnas enkelt. Vid kraftiga föroreningar kan proceduren behöva upprepas.