Pro-Line Motorspolning

SKU: P000065
Rengör motorns inre, tar bort avlagringar i oljehål, lager, kolvringar osv. Reducerar motorljudet och oljeförbrukningen, förbättrar kompressionen. och ökar fordonets driftssäkerhet. Ger den nya motoroljan möjlighet att utveckla sin fulla effekt efter oljebytet. Läs Mer
 • lämplig för dieselpartikelfilter
 • enkel att använda
 • hög lönsamhet
 • neutral mot vanliga tätningsmaterial
 • rengör skonsamt
 • Visa mer
ghs07 ghs08
ghs07 ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
ghs07 ghs08
ghs07 ghs08
Rengör motorns inre, tar bort avlagringar i oljehål, lager, kolvringar osv. Reducerar motorljudet och oljeförbrukningen, förbättrar kompressionen. och ökar fordonets driftssäkerhet. Ger den nya motoroljan möjlighet att utveckla sin fulla effekt efter oljebytet.
För alla bensin- och dieselmotorer med eller utan partikelfilter (DPF/GPF). Säkrar problemfri hydraulisk funktion i oljestyrda system som t.ex. VVT, VANOS och liknande system. Tveklöst användbar i fordon med oljedränkta kuggremmar. Burkens innehåll räcker för upp till 5 l oljemängd. Katalysator- och turbotestad.

Application

Burkens innehåll räcker för upp till 5 l oljemängd.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Svart plåtfat
Container contents: 50 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6
Container type: Plåtburk
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1044
Container type: Plåtburk
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 570
Container type: Plastkanister
Container contents: 5 l
Language line: D-GB
PU: 3
Pallet unit: 90

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.