Marine Dieselskydd

SKU: P003646

Effektiv lösning mot bakterier, jäst och mögelsvamp. Lämplig för säker långtidskonservering. Vårdar och skyddar hela bränslesystemet tack vare rengöringsmedel och korrosionsskydd. Med cetantal-booster för bättre nästa start och maximal motorprestanda. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före anv/strong> ...

Läs Mer
 • rensar angripna tanksystem
 • ökar cetantalet
 • högverksam
 • rengör och vårdar
 • förebyggande mot bakterier
 • Visa mer
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fara
 • H302 Skadligt vid förtäring.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H332 Skadligt vid inandning.
 • H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH044 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fara
 • H302 Skadligt vid förtäring.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H332 Skadligt vid inandning.
 • H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH044 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09

Effektiv lösning mot bakterier, jäst och mögelsvamp. Lämplig för säker långtidskonservering. Vårdar och skyddar hela bränslesystemet tack vare rengöringsmedel och korrosionsskydd. Med cetantal-booster för bättre nästa start och maximal motorprestanda. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Förebyggande användning och behandling av redan angripna tanksystem i båtar eller lagertankar. En chockdosering med förhållande 1:200 bör användas i redan angripna system. Ett mätkärl (25 ml) räcker för 5 l diesel. I förebyggande syfte (1:1 000) räcker en doseringsbehållare (25 ml) för 25 l diesel.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 6
Pallet unit: 1026
Container type: Plåtburk
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK/N-FIN-S-RUS
PU: 6
Pallet unit: 630
Container type: Plåtburk
Container contents: 200 ml
Language line: D
PU: 20
Pallet unit: 1760

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 23.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 23.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.