Marine Dieselbeskyttelse

SKU: P003646

Den effektive løsning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Velegnet til sikker langtidskonservering. Plejer og beskytter hele brændstofsystemet takket være rengøringsmidler og korrosionsbeskyttelse. Med cetan-boostere til nem opstart ved fornyet idriftsættelse og maksimal motorydelse. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkning ...

Læs mere
 • afkimer angrebne tanksystemer
 • øger cetantallet
 • meget effektiv
 • renser og plejer
 • virker forebyggende imod bakterieangreb
 • Vis mere
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09

Den effektive løsning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Velegnet til sikker langtidskonservering. Plejer og beskytter hele brændstofsystemet takket være rengøringsmidler og korrosionsbeskyttelse. Med cetan-boostere til nem opstart ved fornyet idriftsættelse og maksimal motorydelse. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Til forebyggende brug og sterilisering af forurenede tankanlæg på både og i lagertanke. Ved allerede forurenede systemer skal der anvendes en chokdosering i forhold 1:200. Et målebæger (25 ml) rækker til 5 l dieselbrændstof. Til forebyggende anvendelse (1:1 000) er et målebæger (25 ml) tilstrækkeligt til 25 l dieselbrændstof.

Application

Ved allerede forurenede systemer skal der anvendes en chokdosering i forhold 1:200: Et målebæger (25 ml) rækker til 5 liter dieselolie. 200 ml rækker til op til 40 l dieselolie. Til forebyggende anvendelse (1:1.000): Et målebæger (25 ml) rækker til 25 liter dieselolie. 200 ml rækker til op til 200 l dieselolie. Rystes godt inden brug.

CHZN4667

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 6
Pallet unit: 1134
Container type: Dåse metal
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 6
Pallet unit: 630
Container type: Dåse metal
Container contents: 200 ml
Language line: D
PU: 20
Pallet unit: 1760

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 23.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 23.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.