Marine Antikalk

SKU: P005074
Vandig opløsning med uorganisk syre. Fjerner forsigtigt alle kalkaflejringer i hele det ydre kølekredsløb og beskytter mod korrosion. Læs mere
  • nem at bruge
  • god korrosionsbeskyttelse
  • med anti-kalk-formel
  • kan fortyndes med vand
  • neutral over for almindelige pakningsmaterialer
  • Vis mere
ghs05
    Fare
  • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vandig opløsning med uorganisk syre. Fjerner forsigtigt alle kalkaflejringer i hele det ydre kølekredsløb og beskytter mod korrosion.
Til udvendige kølevandssystemer til alle bådmotorer inkl. varmeveksler. Kompatibel med alle materialer, der er installeret der. Ikke egnet til drikkevands- eller ferskvandsforsyning.

Application

Tilsættes det ydre kølesystem gennem kølevandsopsamleren. Lad Marine Antikalk virke i 30 – 60 minutter, dræn og skyl systemet igennem med vand. Anvend så Marine Antifreeze til vinteropbevaring. Motorproducentens specifikationer og instruktioner skal følges. Bortskaffes ifølge lokal lovgivning. Opbevares kun i oprindelig tilstand(ufortyndet). Fortynd med vand afhængig af forkalkningsgraden.

Blandingsforhold:

- Mindre forkalkning og forebyggelse - 1:10

- Kraftig forkalkning - 1:5

- Ekstrem forkalkning - Ufortyndet

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dunk plast
Container contents: 5 l
Language line: D-F-I-E-NL-GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 1
Pallet unit: 87

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 22.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 22.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.