Flytande metall

SKU: P001427
Självhärdande 2-komponents epoxylim. Har mycket hög hållfasthet. Reparationspunkter kan spånslipas, bearbetas eller lackeras efter härdningen. Läs Mer
 • enkel att använda
 • god häftförmåga
 • spånbearbetning möjlig efter härdning
 • kan lackeras
 • universellt användbar
 • Visa mer
ghs07 ghs08 ghs09
  Varning
 • H315 Irriterar huden.
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Självhärdande 2-komponents epoxylim. Har mycket hög hållfasthet. Reparationspunkter kan spånslipas, bearbetas eller lackeras efter härdningen.
Fylla och spackla sprickor, hål, felaktiga hål, tomhål samt reparation av rör, tankar, gängor, kaross- och maskindelar eller limning av olika material både med varandra eller sinsemellan. Reservspets (blandningsspets med gänga, art.-nr. 6029).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Blister
Container contents: 25 ml
Language line: D-GB
PU: 6
Pallet unit: 1200

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 23.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 23.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.