Vloeibaar metaal

SKU: P001427
Snel uithardende 2-componenten epoxylijm. Beschikt over een zeer hoge sterkte. Gerepareerde plaatsen kunnen na het uitharden spanend verder bewerkt, geschuurd of gelakt worden. Lees verder
 • eenvoudig toe te passen
 • goede hechting
 • na uitharding verspanende verdere verwerking mogelijk
 • kan worden gelakt
 • universeel toepasbaar
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs07 ghs08 ghs09
  Waarschuwing
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Snel uithardende 2-componenten epoxylijm. Beschikt over een zeer hoge sterkte. Gerepareerde plaatsen kunnen na het uitharden spanend verder bewerkt, geschuurd of gelakt worden.
Voor het vullen en plamuren van scheuren, gaten, verkeerde boorgaten, gietblaasopeningen en voor het repareren van pijpen, tanks, schroefdraden, carrosserie- en machineonderdelen of voor het verlijmen van verschillende materialen, zowel met elkaar als ook onderling. Reserve menger (Mengpunt met schroefdraad, art. nr. 6029).

Application

De mengverhouding van beide componenten wordt automatisch correct gedoseerd dankzij het vullen in tweelingspuiten. Te behandelen oppervlakken moeten droog zijn en vrij van olie, vet, stof en andere vuilrestanten. Lijm op de te behandelen plaats aanbrengen en evt. met een spatel verspreiden. Het gerepareerde gedeelte kan na het uitharden spanend bewerkt, geschuurd of overgelakt worden.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Blister
Container contents: 25 ml
Language line: D-GB
PU: 6
Pallet unit: 1200

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

uw mening is voor ons belangrijk!

Vervul een pioniersrol en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij ons continu kunnen verbeteren!
Jan Modaal 17.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 17.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.