Flydende metal

SKU: P001427
Hurtigt hærdende 2-komponent-epoxy-lim. Har en meget høj fasthed. Reparerede områder kan yderligere bearbejdes, slibes eller males efter hærdning. Læs mere
 • nem at bruge
 • god vedhæftning
 • yderligere bearbejdning mulig efter hærdning
 • kan males over
 • universelt anvendelig
 • Vis mere
ghs07 ghs08 ghs09
  Advarsel
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Hurtigt hærdende 2-komponent-epoxy-lim. Har en meget høj fasthed. Reparerede områder kan yderligere bearbejdes, slibes eller males efter hærdning.
Til fyldning af revner, huller, fejlboringer og blærehuller samt reparation af rør, tanke, gevindskæringer, karrosseri- og maskindele eller til limning af forskellige materialer både med og mellem hinanden. Erstatningsblander (blanderspids med gevind, art.-nr. 6029).

Application

Blandingsforholdet mellem begge komponenter doseres automatisk korrekt takket være påfyldning i dobbeltsprøjter. Flader, der skal behandles, skal være tørre og frie for olie, fedt, støv og andre smudsrester. Påfør klæbemidlet på det område, der skal bearbejdes, og spred det om nødvendigt med en spatel. Det reparerede område kan yderligere bearbejdes, slibes eller males efter hærdning.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bobleemballage
Container contents: 25 ml
Language line: D-GB
PU: 6
Pallet unit: 1200

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.