• 4min

Trenger kjøretøyer med start-stopp-automatikk spesielle oljer?

#Bil

Start-stopp-automatikk stiller betydelig høyere krav til motoroljen. Den kontinuerlig avbrutte smøringen og avkjølingen av komponentene i motoren når den slås av i korte perioder, krever oljer av høy kvalitet som må oppfylle en høy ytelsesprofil. Vi forklarer hvilke spesielle krav dette er, hvorfor de oppstår og om det faktisk er behov for spesielle smøremidler. 

Fordeler og ulemper ved start-stopp-systemer

Start-stopp-systemer reduserer motorens tomgangstid. Dette reduserer drivstofforbruket og dermed CO2-utslippet, spesielt i bytrafikk og kø.

Men teknikken har også ulemper som motoroljen i stor grad må kompensere for. Ulempene ved start-stopp-systemene er betydelig høyere slitasje, statisk friksjon under startprosessene, mye høyere motortemperaturer  ogog økt dannelse av avleiringer i oljekretsløpet på grunn av nedskaleringen.

Hvorfor øker slitasjen så mye?

En tynn oljefilm, kalt hydrodynamisk smørefilm, skiller to komponenter fra hverandre. Hver gang motoren stoppes og startes på nytt, brytes denne oljefilmen, og de to friksjonskomponentene berører hverandre. Denne driftstilstanden betegnes som blandingsområde. Alle motorer kjøres mer eller mindre kortvarig i dette området. Der er slitasjen spesielt høy, spesielt når det brukes olje av dårlig kvalitet.

Et ytterligere punkt er kreftene som virker inntil de bevegelige delene i motoren igjen roterer etter et stopp. For å fhindre den statiske friksjonen mellom friksjonspartnerne kreves det sterke krefter i forhold til normal drift uten automatisk start-stopp-system. Dette kan forkorte levetiden til registerkjeder, startmotorer eller batteriet.

Hvorfor øker temperaturen så mye?

Dette krever en litt mer omfattende forklaring. Nedskalering anses som et sentralt bidrag fra bilprodusentene for å redusere drivstofforbruket. Og det har også en bakside: Mer effekt med mindre slagvolum betyr større termisk belastning for motoren og dermed også for oljen. Hvis oljemengden til motoren blir mindre, begynner smøremiddelet å svette. Disse motorene er som regel også turboladet. Dette er den eneste måten å oppnå de høye ytelsestetthetene som er vanlige i dag.

Hvis man for eksempel kjører i kø på motorveien, og start-stopp-elektronikken slår av motoren, vil også motoroljestrømmen til å forsvinne. Spesielt i varme komponenter med høy belastning (for eksempel turboladeren) kan dette få fatale konsekvenser. Da det ikke lenger skjer kjøling av komponentene via motoroljen, stiger temperaturen i lagrene igjen når motoren er slått av. Det ekstremt varme turbinhjulet avgir varme til akselen og andre komponenter. Og disse varmes opp til temperaturer over 300 °C. Det kan føre til forkoksing av motoroljen og økt dannelse av avleiringer i oljekretsen.

Kravprofil for motorolje i start-stopp-systemer

En motorolje som oppfyller kravene til start-stopp-drift av kjøretøy og samtidig garanterer maksimal slitasjebeskyttelse, må danne en ekstremt sterk og belastbar smørefilm. I tillegg må oljen inneholde virkestoffer som gir økt slitasjebeskyttelse i blandingsområdet.

Så trenger start-stopp-systemene spesielle oljer som følge av den økte motorbelastningen?

Nei, spesialoljer er unødvendige for motorer med start-stopp-system. Det trengs ikke slike produkter, ettesom det ikke er individuelle tekniske komponenter som avgjør om et smøremiddel kan brukes, men kun produsentenes godkjenninger. Kjøretøyprodusentene fastlegger smøremiddelets beskaffenhet nøyaktig i sine motoroljegodkjenninger. Effektene eller kravene til start-stopp-automatikken tas i betraktning under utviklingen. LIQUI MOLYs motoroljeoppskrifter overgår i stor grad spesifikasjonene til de mest moderne oljespesifikasjonene. Oljene våre sikrer størst mulig smørefilmstabilitet, og den spesielle slitasjebeskyttelsesteknologien sørger for et langt og slitasjefattig motorliv, også under krevende forhold.

Enkelt sagt er motoroljene våre så gode at vi ikke trenger spesielle smøremidler til motorer med start-stopp-automatikk. Vi har lenge tatt hensyn til bilprodusentenes høye krav til moderne motorer med denne automatikken. Top Tec og Special Tec og Leichtlauf High Tech samt Longtime High Tech er spesielt godt egnet til disse kjøretøyene. Disse oljene har alltid vært egnet til de høye kravene til biler med start-stopp-teknologi, selv før denne teknologien fantes.