• 4min

Har biler med automatisk start-stop brug for specielle olier?

#Bil

Bilernes start-stop-system stiller betydeligt større krav til motorolien. Den konstant afbrudte smøring og køling af komponenterne i motoren på grund af dens kortvarige frakobling kræver olier af høj kvalitet, som skal opfylde en højtydende kravprofil. Vi forklarer, hvilke særlige krav det er, hvorfor de opstår, og om der rent faktisk er behov for specielle smøremidler. 

Fordele og ulemper ved start-stop-systemer

Start-stop-systemer reducerer motorens tomgangstid. Især ved bykørsel og køkørsel reducerer dette brændstofforbruget og dermed CO2-emissioner.

Men teknologien har også ulemper, der skal kompensere betydeligt for motorolien. Ulemperne ved start-stop-systemerne indebærer betydeligt højere slid, friktion under startprocesserne, meget højere motortemperaturer og øget dannelse af aflejringer i oliekredsløbet på grund af downsizing.

Hvorfor øges slitagen så meget?

En tynd oliefilm, kaldet hydrodynamisk smørefilm, adskiller to komponenter fra hinanden. Hver gang motoren standses og startes igen, brydes denne oliefilm, og de to friktionspartnere berører hinanden. Denne driftstilstand betegnes som blandingsfriktionsområde. Hver motor kører mere eller mindre kortvarigt i dette område. Her er slitagen særlig høj, især hvis der anvendes olie af dårlig kvalitet.

Et andet punkt er de kræfter, der virker, indtil de bevægelige dele i motoren igen er i rotationsbevægelse efter et stop. For at overvinde den statiske friktion mellem friktionspartnerne, kræves der store kræfter i forhold til normal drift uden automatisk start-stop. Det kan forkorte levetiden for taktkæder, startere eller batteriet.

Hvorfor stiger temperaturen så meget?

Dette kræver en udførlig erklæring. Downsizing betragtes som et centralt bidrag fra bilproducenterne for at reducere brændstofforbruget. Men det medfører også en ulempe: Mere ydelse ved mindre slagvolumen betyder en større termisk belastning af motoren og dermed også olien. Hvis motorens olievolumen så også er mindre, kræves der mere af smøremidlet. Disse motorer er som regel også turboladede. Kun på den måde opnås den høje, og i dag almindelige effekttæthed.

Hvis man f.eks. efter motorvejskørsel kører op i en bilkø, og start-stop-elektronikken slukker motoren, afbrydes motoroliestrømmen også. Især i termisk højbelastede komponenter (dette omfatter f.eks. også turboladeren) kan det have alvorlige konsekvenser. Da der ikke længere sker nogen køling af komponenterne gennem motorolien, stiger temperaturen i lejerne igen efter afbrydelse af motoren. Det ekstremt varme turbinehjul afgiver sin varme til akslen og andre komponenter. Og de bliver varmere til temperaturer over 300 °C. Dette kan medføre tilkoksning af motorolien og øgede aflejringer i oliekredsløbet.

Kravprofil for motorolie i start-stop-systemer

En motorolie, der opfylder kravene til start-stop-drift af køretøjer og samtidigt garanterer maksimal slidbeskyttelse, skal danne en ekstremt stærk og belastbar smørefilm. Desuden skal olien indeholde aktive stoffer, som giver øget slidbeskyttelse i blandingsfriktionsområdet.

Så har start-stop-systemer brug for specielle olier på grund af den øgede motorbelastning?

Nej, specielle olier til motorer med start-stop-system er unødvendige. Der er ikke behov for sådanne produkter, fordi det ikke er enkelte tekniske komponenter, der afgør, om et smøremiddel kan anvendes, men udelukkende producenternes godkendelser. Køretøjsproducenterne fastlægger smøremidlets nøjagtige beskaffenhed i deres motoroliegodkendelser. Der tages højde for virkninger af og krav til auto-start-stop under udviklingen. De pågældende motorolieformuleringer fra LIQUI MOLY overgår betydeligt kravene i de mest moderne oliespecifikationer. Vores olier sikrer den højest mulige smørefilmstabilitet, og deres specielle slidbeskyttelsesteknologi sørger for en lang og slidstærk motorlevetid, selv under de mest barske forhold.

Kort sagt er vores motorolier så gode, at vi ikke behøver specielle smøremidler til motorer med auto-start-stop. Vi har længe taget højde for bilproducenternes høje krav til moderne motorer med en sådan automatik. Smøremidlerne i produktserierne Top Tec og Special Tec samt de letløbende High Tech og Longtime High Tech er særligt velegnede til disse køretøjer. Disse olier har altid været velegnede til de høje krav, der stilles til biler med start-stop-teknik, selv før denne teknologi overhovedet fandtes.