• 18/01/2023

Nesten ti prosent mer i 2022 – LIQUI MOLY hadde en omsetning på 800 millioner euro

#Unternehmen

Motorolje- og additivprodusenten fra Ulm oppnår målet og holder en stabil vekstkurs. Bortfallet av det russiske markedet og den generelt vanskelige situasjonen på verdensmarkedet har selskapet kunnet kompensere for via strategiske og raske handlinger.

Administrerende direktør Günter Hiermaier er svært fornøyd: "I disse tider er det bevist at både lagånden vår og produktene våre er etterspurte over hele verden."

800 millioner euro i 2022 var målet for den tyske smøremiddelspesialisten. Dette målet ble fastsatt før covidpandemien, før konflikten i Ukraina og før den globale energikrisen. Flere år og noen kriser senere skriver vi 799 746 000 euro i bøkene. "Avrundet er 99,97 prosent så godt som 100 prosent. Med de enorme utfordringene vi har hatt, er det all grunn til å være veldig fornøyd", sier Günter Hiermaier.

I likhet med mange andre var hindringene Ulm-bedriften måtte overvinne store. Pandemien og nedstengningen med alle sine konsekvensene hadde ikke sluppet taket før neste krise var et faktum. Den har rammet selskapet hardt. "Russland var vårt nest største marked. Vi har frivillig trukket oss ut av all virksomhet der. I tillegg opplevde vi langvarig nedstengning, slik at også dette store markedet lå brakk. Dette måtte vi kompensere fra andre steder", sier administrerende direktør.

"Vi har opplevd stor vekst i nesten alle eksportland. Vi har doblet salget i enkelte land. Det gjelder blant annet i regionene Midtøsten, Asia og Sentral- og Sør-Amerika. Det europeiske markedet vokser også, og her ser vi den største økningen i Frankrike. I tillegg har vi opplevd en kraftig økning i det amerikanske markedet med mer enn 30 prosent, noe som gjør at USA nå er vårt nest viktigste marked etter Tyskland", sier LIQUI MOLY-sjefen. Dette er markeder som vi fortsatt jobber med å bygge opp. Selskapet har en strategi med fokus på internasjonalisering, og derfor vil de fortsette å styrke eksporten. Dette skal oppnås med flere selgere, markedsføringstiltak og nye datterselskaper i utlandet. Selskapet har per i dag åtte datterselskaper over hele verden. "I Tyskland hadde vi 15 prosent vekst i 2022. Det gjør at hjemlandet vårt fortsatt er det største markedet vårt. Likevel ser vi et stort potensial for merkevaren LIQUI MOLY over hele verden. Med egne ansatte lokalt er vi mer effektive», sier Günter Hiermaier.

Men det er ikke bare omsetningen av smøremidler som øker, det gjør også produksjonen av additiver i Ulm. Den setter en ny rekord med rundt 18 millioner bokser. I tillegg vokste antall arbeidsplasser med 76 til dagens 1046. De neste årene planlegger selskapet videre vekst, og de kommende årene skal de investere flere millioner euro i utvikling og modernisering av produksjonen. De ekstra fyllelinjene i den nye produksjonshallen skal etter planen være i gang i andre kvartal. "Vi forventer lignende vekstrater også i årene som kommer. For å oppnå dette må vi skape rammebetingelsene. Jeg er spesielt glad for å kunne skape arbeidsplasser gjennom vekst. LIQUI MOLY er og skal være et sosialt selskap," forsikrer Günter Hiermaier. Selskapet tar blant annet ansvar ved å inflasjonskompensere alle ansatte. Selskapet viser også her vei og har gått foran med flere engangsutbetalinger i 2022.

LIQUI MOLYs sjef har også styrket ledelsen for å styrke veksten ytterligere. Uli Weller har i flere år vært finansdirektør, men har siden januar vært sidestilt administrerende direktør. "Struktur, sikkerhet og kontinuitet er alfa og omega i et selskap som vokser. Sammen kan vi oppnå mer. Og samtidig sikrer vi at selskapet kan fortsette som før hvis en av oss uventet faller fra", sier den nyutnevnte administrerende direktøren, Uli Weller.

Visjonen til selskapet er ambisiøs: I 2025 ønsker selskapet å nå en milliard i omsetning og ytterligere styrke eksportmarkedet, som allerede genererer to tredjedeler av omsetningen. Selskapet har også har styrket eksportavdelingen med flere ansatte og effektive strukturer. "2035 er den magiske datoen for oss", sier Günter Hiermaier. I år markerte EU i 2035 som slutten på forbrenningsmotoren i Europa. "Vi er forberedt, og på dette tidspunktet ønsker vi å nå ut til to milliarder euro i året Vi lanserer stadig flere produkter for elbiler og alternative drivlinjer, og vi satser på markeder og segmenter der motoroljen vil være avgjørende for mobilitet og økonomi i over 2035. Potensialet er uendelig, og det er utgangspunktet vårt", forklarer de to administrerende direktørene.

Marco Esser
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon:
+49 731 1420-2191
Faks:
+49 731 1420-82
E-postadresse:
marco.​esser@​liqui-​moly.de