• 18/01/2023

Lähes kymmenen prosenttia kasvua vuonna 2022– LIQUI MOLYn liikevaihto kohosi 800 miljoonaan euroon.

#Yritys

Saksan Ulmissa toimipaikkaansa pitävä moottoriöljy- ja lisäainevalmistaja on saavuttanut itselleen asettamansa vuositavoitteen ja jatkaa edelleen vakaalla kasvukurssilla. Yritys onnistui selättämään Venäjän markkinoiden heikkenemisen ja yleisen, kansainvälisesti haastavan tilanteen mukanaan tuomat haasteet strategiansa ja nopean toiminnan avulla.

Toimitusjohtaja-kaksikko: Günter Hiermaier ja Uli Weller luovat yhdessä uusia kasvun mahdollisuuksia

Toimitusjohtaja Günter Hiermaier on erittäin tyytyväinen "Tällaisen tuloksen saavuttaminen näinä haastavina aikoina on osoitus yrityksemme erinomaisesta joukkuehengestä ja siitä, että tuotteemme ovat erittäin kysyttyjä ympäri maailmaa."

Saksalaisen voiteluaineasiantuntijan tavoite oli yltää 800 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2022. Tämä tavoite asetettiin jo ennen koronapandemiaa, Ukrainan konfliktia ja maailmanlaajuista energiakriisiä. Useita vuosia ja kriisejä myöhemmin tilikirjoissamme komeilee nyt 799 746 000 euron lukema. "Liike-elämän vakiintuneen käytännön mukaan 99,97 prosenttia vastaa pyöristettynä sataa prosenttia. Koska jouduimme kohtaamaan valtavia liiketoimintaamme kohdistuvia haasteita, tässä yhteydessä ei ole syytä takertua mitättömiin yksityiskohtiin", Günter Hiermaier sanoo.

Saksalaisyrityksen kohtaamat haasteet olivat erittäin suuria, kuten niin monen muunkin yrityksen kohdalla. Pandemia ja siitä seuranneet liikkumisrajoitukset kaikkine seurauksineen olivat hädin tuskin ohitse, kun seuraava kriisi kolkutteli jo ovella. Sen vaikutukset näkyivät liiketoiminnassamme suurina haasteina. "Venäjä oli toiseksi suurin myyntimarkkina-alueemme. Lopetimme toimintamme Venäjällä välittömästi ja vapaaehtoisesti. Näiden vaikeuksien lisäksi Kiinan liikkumisrajoitukset pysyivät voimassa tauotta, joten tulosta ei syntynyt myöskään tällä merkittävällä markkina-alueellamme. Olimme tilanteessa, jossa meidän oli löydettävä uusia tapoja toimia", toimitusjohtaja kertoo.

"Myyntimme on kasvanut merkittävästi lähes kaikissa vientimaissamme. Pystyimme paikoitellen jopa kaksinkertaistamaan myyntimme. Tällaisia vientialueitamme ovat esimerkiksi Lähi-itä, Aasia sekä Keski- ja Etelä-Amerikka. Myös Euroopan-markkinoilla on kasvua, ja tällä alueella myynnin kasvui näkyi selkeiten Ranskassa. Yhdysvaltojen onnistui kuitenkin kiriä toiselle sijalle heti suurimman markkina-alueemme Saksan jälkeen", LIQUI MOLYn johtaja kertoo. Yhtiö kasvatti osuuttaan kaikilla mainituilla markkina-alueilla. Saksalaisyritys panostaa strategiassaan kansainvälisyyteen, minkä vuoksi vientiä halutaan vahvistaa entisestään. Tavoitteet on määrä saavuttaa hyödyntämällä uusia myyjiä, markkinointitoimia sekä uusia ulkomaisia tytäryhtiöitä. Yhtiöllä on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti kahdeksan tytäryhtiötä. "Saksassa kasvua kertyi 15 prosenttia vuonna 2022. Näin ollen kotimaamme pysyy edelleen myös suurimpana markkina-alueenamme. LIQUI MOLY -tuotemerkin potentiaali on kuitenkin suuri kaikkialla maailmassa. Omien paikallisten toimijoiden ansiosta pystymme toimimaan tehokkaammin", Günter Hiermaier sanoo.

Voiteluaineiden myynnin lisäksi myös lisäaineiden tuotanto kasvaa Saksan Ulmissa. Lisäaineiden tuotanto ylsi noin 18 miljoonalla tuotepakkauksella uudelle ennätystasolle. Lisäksi työpaikkojen määrä kasvoi 76:lla tämänhetkiseen 1 046 työntekijään. Yhtiön suunnitelmissa on jatkaa kasvua seuraavien vuosien aikana investoimalla tulevina vuosina miljoonia euroja tuotannon kehittämiseen ja uudistamiseen. Uuden tuotantohallin ylimääräiset täyttölinjat otettaneen käyttöön toisen vuosineljänneksen aikana. "Odotamme vastaavanlaista kasvuvauhtia myös tulevina vuosina. Siksi meidän on luotava kasvulle asianmukaiset puitteet. Minua ilahduttaa erityisesti se, että voimme luoda kasvun myötä uusia työpaikkoja. LIQUI MOLY on sosiaalisesti vastuullinen yritys ja tulee olemaan sitä myös jatkossa", Günter Hiermaier vakuuttaa. Yritysvastuu näkyy myös koko henkilöstölle maksettujen inflaatiokompensaatioiden muodossa. Yhtiö on edelläkävijä myös tällä osa-alueella vuoden 2022 aikana suoritettujen, useiden kertakorvausten ansiosta.

LIQUI MOLYn johtaja on vahvistanut yritysjohtoa tulevan kasvun varmistamiseksi. Yrityksen pitkäaikainen kaupallinen johtaja, tri Uli Weller nimitettiin tammikuussa yhtiön toiseksi tasavertaiseksi toimitusjohtajaksi. "Rakenne, turvallisuus ja jatkuvuus ovat kasvavan yrityksen A ja O. Yhdessä voimme saavuttaa enemmän. Samalla varmistamme, että yritys pysyy vakaasti kurssillaan, vaikka jommallekummalle meistä tulisi odottamattomia esteitä", sanoo uusi toimitusjohtaja, tri Uli Weller.

Yrityksen visio on kunnianhimoinen: tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2025 mennessä miljardin euron liikevaihto ja kasvattaa entisestään vientimarkkinoiden osutta, joka muodostaa jo tälläkin hetkellä kaksi kolmasosaa liikevaihdosta. Samalla yhtiön vientiosasoa on määrä vahvistaa sekä henkilöstön että rakenteiden osalta. "Vuosi 2035 on meille maaginen rajapyykki", sanoo Günter Hiermaier. EU asetti nimittäin vuonna 2022 tavoitteeksi lopettaa polttomoottorien käytön Euroopassa vuoteen 2035 mennessä. "Olemme valmistautuneet tähän ja haluamme saavuttaa siihen mennessä kahden miljardin euron vuotuisen liikevaihdon. Tuomme markkinoille yhä enemmän sähköautoille ja vaihtoehtoisille voimanlähteille suunnattuja tuotteita. Lisäksi laajennamme toimintaamme uusille markkinoille ja segmenteille, joilla moottoriöljyt ovat olennaisen tärkeitä liikkuvuuden ja talouden mahdollistajia vielä pitkälle vuoden 2035 jälkeen. Potentiaalia on rajattomasti, ja me aiomme hyödytää sen", vakuuttavat toimitusjohtajat yksissä tuumin.

Marco Esser
Leiter Unternehmenskommunikation
Puhelin:
+49 731 1420-2191
Faksi:
+49 731 1420-82
Sähköposti:
marco.​esser@​liqui-​moly.de