• 2min

En ren sag: LIQUI MOLY Motorsystemrens til benzin og diesel

#Bil
#Camping
#Veteranbil

Problemer med højt brændstofforbrug, nedsat motorydelse, ujævn motorgang og dårlige udstødningsværdier? LIQUI MOLY afhjælper dette.

Højt brændstofforbrug?

Reduceret motorydelse?

Ujævn motorgang?

Dårlige udstødningsværdier?

Bedste effekt ved problematisk anvendelse

Ved enhver forbrændingsproces bliver komponenter i indsprøjtningssystemet snavsede. Jo mere moderne motorerne er, jo mere følsomme er systemerne over for snavs, og jo større er de problemer, der opstår. Især ved direkte brændstofindsprøjtning er den pågældende injektor (benzin eller diesel) monteret i forbrændingskammeret. Det medfører, at det følsomme dysehoved permanent udsættes for høje temperaturer, tryk og udstødningsgasser (bl.a. sod). Alt efter køremåde og brændstofkvalitet opstår der hurtigt aflejringer ved brændstofudgangshullerne på dysehovedet.

Følgevirkninger

Snavsede indsprøjtningsdyser medfører tab af motoreffekt som følge af reduceret brændstofgennemstrømning gennem indsprøjtningsdysekanalerne. Dette medfører forringede køreegenskaber samt en forøgelse af emissioner og brændstofforbrug. I den forbindelse opstår der i det videre forløb flere forbrændingsrester som f.eks. sod, som tilstopper de fine udløbshuller yderligere. Dette resulterer i en endnu dårligere forbrænding, til injektoren blokeres, eller systemet svigter, hvilket medfører dyre reparationer.

Motorsystemrens benzin

  • fjerner aflejringer i hele brændstofsystemet
  • garanteret lave emissioner af skadelige stoffer
  • sikrer lavere brændstofforbrug
  • katalysator-testet
  • optimerer motorydelsen
  • forhindrer korrosion i brændstofsystemet
  • sikrer optimal blandingsdannelse
  • holder indsprøjtningsdyser rene

Motorsystemrens diesel

  • fjerner aflejringer i hele brændstofsystemet
  • velegnet til alle dieselmotorer, herunder common-rail og pumpedyse
  • sikrer optimal forbrænding
  • beskytter indsprøjtningssystemets komponenter mod slitage
  • forhindrer fastbrænding og harpiksdannelse på dysenålene
  • forhindrer dannelse af aflejringer

Anvendelse

Kan til enhver tid blandes i brændstoffet.Blandingen sker automatisk. 300 ml er nok til op til 75 l brændstof.
Anbefaling: Tilsætning af brændstof ved eftersyn eller andre vedligeholdelsesarbejder på brændstofsystemet. Forebyggende efter reparationer på brændstofsystemet, til fejlfinding eller efter hver JetClean-rengøring.

Additivet motorsystemrens benzin eller diesel har den enestående egenskab, at nærmest fuldstændigt fjerne aflejringer på DW10-indsprøjtningsdyser. For at demonstrere dette er der gennemført en række eksperimenter, der demonstrerer potentialet i motorsystemrensemidlet.

Benzinindsprøjtningssystem

Grafikken viser fjernelsen af aflejringer fra de tilsmudsede injektorer i en periode på 24 timer med 450 mg/l additivering.

Dieselindsprøjtningssystem

Grafikken viser fjernelsen af aflejringer fra de tilsmudsede injektorer i en periode på 16 testcyklusser med et forbrug på ca. 400 l brændstof.