Motorbike Dæklappespray

Varenr.: P000495
Tætner punkterede dæk og pumper dem op igen. Må ikke anvendes ved revnet slange, hvis dækket er gledet af fælgen, eller hvis dækkets side er revet op. Efter reparation fortsættes kørslen med moderat hastighed. Dækket skal repareres eller udskiftes ved næstkommende lejlighed. Læs mere
ghs02 ghs07 ghs09
    Fare
  • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H362 Kan skade børn, der ammes.
  • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Tætner punkterede dæk og pumper dem op igen. Må ikke anvendes ved revnet slange, hvis dækket er gledet af fælgen, eller hvis dækkets side er revet op. Efter reparation fortsættes kørslen med moderat hastighed. Dækket skal repareres eller udskiftes ved næstkommende lejlighed.
Til umiddelbar hjælp ved havari til alle dækstørrelser med og uden slange.

Ansøgning

1. Fjern så vidt muligt punkteringens årsag (f.eks. søm, skruer), flyt dækkets ventil, så det er halv så højt som fælgen, og tøm det helt for luft.
2. Ryst flasken godt. Forvarmes i koldt vejr.
3. Skru forbindelsen på dækventilen.
4. Hold beholderen lodret og sprøjt.

Bemærk:
For at det virksomme stof kan fordeles optimalt på dækfladen, skal du straks køre 10-15 km ved lav hastighed. Korriger herefter dæktrykket. Husk at tage på et værksted for at få dækket repareret af en ekspert.

Varenr.
Informations
Formstype
Afregning
Sproglinie
VPE
Palleenhed
Formstype: Dåse drivgas
Afregning: 300 ml
Sproglinie: D-GB-E
VPE: 12
Palleenhed: 1140

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Billeder og grafik

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Fru Jensen 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Fru Jensen 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.