Dækreparations-Spray

SKU: P000529
Tætner punkterede dæk og pumper dem op igen. Må ikke anvendes ved revnet slange, hvis dækket er gledet af fælgen, eller hvis dækkets side er revet op. En efterfølgende reparation af dækket er mulig uden problemer. Læs mere
 • efterfølgende dækreparation mulig
 • nem håndtering
 • til alle almindelige dækstørrelser til personbiler
 • hurtig vejhjælp uden demontering
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Tætner punkterede dæk og pumper dem op igen. Må ikke anvendes ved revnet slange, hvis dækket er gledet af fælgen, eller hvis dækkets side er revet op. En efterfølgende reparation af dækket er mulig uden problemer.
Til umiddelbar hjælp ved havari til alle almindelige bil- og campingvogndæk med og uden slange.

Application

1. Fjern så vidt muligt punkteringens årsag (f.eks. søm, skruer), vend hjulet med det beskadigede sted nedad, og tøm det helt for luft.
2. Ryst flasken godt. Forvarmes i koldt vejr (bilvarme).
3. Skru forbindelsen på dækventilen.
4. Hold beholderen så lodret som muligt, og tøm dåsen helt.
Bemærk:
For at det virksomme stof kan fordeles optimalt på dækfladen, skal du straks køre 10-15 km ved lav hastighed. Ret bagefter op på dæktrykket. Husk at tage på et værksted for at få dækket repareret af en ekspert.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 500 ml
Language line: DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 780

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 19.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 19.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.