• 19/05/2024
  • 3min

Vilka skillnader finns det bland motoroljor?

#Bil

På grund av de ständigt ökande kraven som ställs för motorer och deras komponenter har även motoroljorna hela tiden vidareutvecklats. Det har resulterat i olika varianter och formuleringar. Vi förklarar skillnaderna och vad du behöver tänka på när du ska välja rätt olja.

Vilka motoroljetyper finns det?

I princip skiljer man mellan mineralisk och syntetisk motorolja. Mineraloljor lämpar sig snarare för äldre fordon med lägre krav, medan syntetiska oljor ständigt vidareutvecklas för de komplexa kraven som ställs för moderna motorer.

Mineraloljor

Mineralolja utvinns ur råolja. Genom så kallad raffinering befrias råoljan från föroreningar och oönskade kolämnen. För att förstärka oljans egenskaper kan sedan olika tillsatspaket blandas i.

I motsats till syntetiska oljor är mineraloljornas prestanda inte tillräckliga för att uppfylla de ständigt ökande kraven som t.ex. förlängda oljebytesintervall, stigande effekttäthet samt kravet på lågfriktionsegenskaper.

Syntetiska oljor

För syntetiska oljor skiljer man mellan två olika tillverkningsmetoder. När det gäller den första varianten tillverkas oljan genom polymerisering. PAO-oljor är visserligen överlägsna mineraloljorna när det gäller smörjförmåga, temperaturintervall och flyktegenskaper. De är dock mycket dyra att tillverka och kan inte längre uppfylla de höga krav som ställs för moderna motorer, vilket gör att PAO-oljornas betydelse minskar.

När det gäller den andra varianten tillverkas oljan genom hydrokrackning, varför dessa oljor även kallas HC-oljor. Idag erbjuder HC-oljor bästa möjliga prestanda för alla moderna motorer. På grund av den ständiga vidareutvecklingen bygger nästan all oljeutveckling idag på denna syntesteknik. Dessa oljor uppfyller högsta kvalitetsstandarder enligt API samt ACEA, vilket bekräftas av fordonstillverkarnas officiella godkännanden.

Beteckningsföreskrifterna för syntetisk olja och mineralolja kan variera internationellt.

Vilken betydelse har en motoroljas viskositet?

Viskositeten anger vilket flödesmotstånd en olja har resp. hur trögflytande den är. Två siffror används för korrekt beteckning. Den första siffran är alltid märkt med ett ”W”, som står för ”Winter” (vinter). Siffran anger därmed motoroljans lägsta användningstemperatur. Efterföljande siffra står för flytförmågan vid 100 graders oljetemperatur, eftersom motoroljor naturligtvis är mer trögflytande vid låga temperaturer än i uppvärmt tillstånd.

Här gäller: Ju lägre siffra, desto mer tunnflytande är oljan. En olja med viskositeten 5W-40 är t.ex. mer tunnflytande vid låg kallstartstemperatur än en motorolja med en viskositet på 10W-40. En olja med viskositeten 10W-30 är mer tunnflytande vid 100 graders oljetemperatur än en olja med 10W-40.

Men enbart viskositeten är inte en kvalitetsfaktor.

Varför blir motoroljor alltmer tunnflytande?

Ju mer tunnflytande en motorolja är, desto mindre kraft behöver motorn för att pumpa runt den i oljekretsen. Det minskar bränsleförbrukningen, något som biltillverkarna använder för att försöka minska fordonens utsläpp ytterligare.

Ju mer tunnflytande en motorolja blir, desto viktigare roll spelar tillsatserna. Tidigare var grundoljan den viktigaste faktorn för motoroljans prestanda, idag är det tillsatspaketen. Moderna oljor består till knappt en tredjedel av tillsatspaket. Det är dessa som ger de extremt tunnflytande oljorna deras rengörande, korrosionsskyddande, kylande och smörjande egenskaper. Den egentliga oljan är ofta bara bärarvätska för tillsatspaketen.

Vilken olja för vilket fordon?

Vid val av rätt motorolja är det i första hand viktigt att de specifikationer som anges av tillverkaren uppfylls. Idag finns det över 50 olika tillverkargodkännanden. Innan du köper motorolja bör du därför ta en titt i fordonets instruktionsbok och kontrollera vilka krav oljan måste uppfylla.

Med vår oljeguide hittar du rätt motorolja för ditt fordon på några få sekunder.

Oljeguide

Motoroljans uppgifter

Visste du vilka funktioner motoroljan i ditt fordon egentligen har? Vi förklarar vad den är till för, varför det är viktigt att byta den regelbundet och varför du alltid bör använda rätt motorolja för ditt fordon.

Läs mer