• 3min

Kortkörningar – effekter och deras förebyggande

#Bil
#Veteranbil

Om du ofta kör korta sträckor slits ditt fordon i förtid. Framför allt berörs motorsystemet. Vi förklarar allt om de negativa effekterna och hur du motverkar dem.

Effekter av kortkörningar på motorsystemet

Frekventa kallstarter på grund av kortkörningar under 10 km-gränsen, t.ex. i stadstrafik, påverkar motorns funktion negativt. Den optimala drifttemperaturen kan inte uppnås på denna korta tid. Motoroljan värms inte upp till optimal temperatur, varför den inte når alla motorkomponenter och därmed inte heller kan smörja och skydda dem mot friktion, slitage och skador.

På grund av den otillräckliga temperaturen förbränns dessutom inte det insprutade bränslet helt. Detta leder för det första till ökad bildning av förbränningsrester som med tiden avlagras på insprutningsmunstyckena och i förbränningsrummet. Därigenom ökar förbrukningen kraftigt, motorn går ojämnt och i värsta fall leder det till dyra motorskador. För det andra hamnar den oförbrända andelen i oljetråget och blandas där med motoroljan. Genom denna uppblandning minskar oljans smörjförmåga, vilket på sikt också kan leda till dyra skador.

Även dieselpartikelfiltret berörs: Dieselpartikelfiltret är en viktig komponent för att moderna dieselfordon ska uppfylla de lagstadgade utsläppskraven. Det filtrerar bort sot från avgaserna som uppstår under bränsleförbränningen och bränner därefter upp sotet. På korta sträckor uppnås dock inte temperaturen på ca 600 °C som behövs för att bränna upp sotet. Detta leder till att dieselpartikelfiltret med tiden sätts igen samt till högre bränsleförbrukning och ökad risk för motorproblem.

Förebyggande av skador som kan orsakas av kortkörningar

Vid kortkörningar förorenas oljan snabbare än vanligt. Av den anledningen bör du ovillkorligen byta den förorenade motoroljan regelbundet, även utanför de intervaller som anges av tillverkaren. Våra serviceverkstäder nära dig gör detta snabbt och enkelt åt dig.

Hitta verkstad

Dessutom bör du regelbundet rengöra insprutningssystemet från avlagringar som bildas, eller ännu hellre förebygga dem. Super Diesel Additive resp. Rengöringsmedel för injektionssystem lämpar sig för båda ändamålen. Dessa kan du enkelt själv använda och tillsätta i bränslet vid varje tankning. Bränsletillsatserna rengör insprutningssystemet från avlagringar och förhindrar att dessa bildas igen trots fortsatta kortkörningar. Fastbrända rester avlägsnas tillförlitligt från munstycksnålarna, och bränslets antändlighet ökar. Bränslets förbränningsprocess optimeras även vid låg motortemperatur, vilket innebär att betydligt färre bränslerester hamnar i motoroljan och att denna därför inte förorenas lika mycket.

För att hålla dieselpartikelfiltret fullt funktionsdugligt även vid frekventa kortkörningar rekommenderas förebyggande användning av dieselpartikelfilterskyddet. Den högeffektiva tillsatsen minskar sotbildningen under bränsleförbränningen, den fungerar som regenereringshjälp för dieselpartikelfiltret och bidrar på så sätt effektivt till att minska utsläppen.