Sekundlim

SKU: P001419

Enkomponents lösningsmedelsfritt cyanakrylatlim. Limmar olika material på några sekunder, härdar snabbt och har hög hållbarhet samt värmebeständiget.

Läs Mer
 • utmärkt vätförmåga
 • extremt snabb härdning
 • hög hållfasthet
 • vätskerester förekommer inte utanför limfogen
 • universellt användbar
ghs07
ghs07
  Varning
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
 • EUH208 Innehåller 1,4-dihydroxibensen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Enkomponents lösningsmedelsfritt cyanakrylatlim. Limmar olika material på några sekunder, härdar snabbt och har hög hållbarhet samt värmebeständiget.

För limning av plast, metall, trä, läder och gummi.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Blister
Container contents: 10 g
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1800
Container type: Plastflaska
Container contents: 10 g
Language line: D
PU: 24
Pallet unit: 7200

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 18.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 18.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.