Sekundlim

SKU: P001419

Opløsningsmiddelfrit en-komponent-cyanoacrylatklæbemiddel. Klæber på få sekunder forskellige materialer, hærder ekstremt hurtigt ved høj styrke og varmebestandighed.

Læs mere
 • fremragende fugtningsevne
 • ekstremt hurtig hærdning
 • høj styrke
 • ingen udsivning af væskerester uden for klæbefugen
 • universelt anvendelig
ghs07
ghs07
  Advarsel
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
 • EUH208 Indeholder 1,4-dihydroxybenzen. Kan udløse allergisk reaktion.

Opløsningsmiddelfrit en-komponent-cyanoacrylatklæbemiddel. Klæber på få sekunder forskellige materialer, hærder ekstremt hurtigt ved høj styrke og varmebestandighed.

Til limning af plast, metaller, træ, læder og gummi.

Application

De dele, der skal limes, skal være tørre og frie for oliefilm, snavs, maling eller andre belægninger. Gør overfladerne ru for optimal vedhæftning. Produktet skal påføres ved stuetemperatur og ved en luftfugtighed på 40-60 %.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bobleemballage
Container contents: 10 g
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1800
Container type: Flaske plast
Container contents: 10 g
Language line: D
PU: 24
Pallet unit: 7200

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 15.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 15.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.