Pro-Line JetClean Bensinsugsystemrengöring

SKU: P004446

Högverksam tillsatskombination för direkt användning v JetClean Tronic II. Avlägsnar typiska föroreningar och avlagringar i sug- och strypventilområdet. Löser och tar bort alla oljiga föroreningar som olja, harts, lim osv. Garanterar funktionsdugligheten i rörliga komponenter och reducerar bränsleförbrukningen. Ökar driftssäkerheten i ...

Läs Mer
 • utmärkt rengöringsverkan
 • enkel att använda
 • färdig för användning
 • rengöring utan demontering möjlig
 • turbo- och katalysatortestad
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs08
  Fara
 • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Denna produkt är reglerad genom förordning (EU) 2019/1148: alla misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder ska rapporteras till den berörda nationella kontaktpunkten. Se här.

Högverksam tillsatskombination för direkt användning v JetClean Tronic II. Avlägsnar typiska föroreningar och avlagringar i sug- och strypventilområdet. Löser och tar bort alla oljiga föroreningar som olja, harts, lim osv. Garanterar funktionsdugligheten i rörliga komponenter och reducerar bränsleförbrukningen. Ökar driftssäkerheten i bensindrivna motorer.

För sug- och strypventilsområdet. Användning endast i bensinmotorer!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 300 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1848

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 27.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 27.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.