Pro-Line JetClean Indsugningssystemrens benzin

SKU: P004446

Meget effektiv additivkombination til direkte anvendelse via JetClean Tronic II. Fjerner snavs og aflejringer, der er typisk for indsugnings- og gasspjældområdet Løsner og fjerner alle fedtede forureninger såsom olie, harpiks, lim osv. Sikrer bevægelige deles funktion og reducerer brændstofforbruget. Forøger driftssikkerheden af benzindrevne ...

Læs mere
 • fremragende rengøringseffekt
 • nem at bruge
 • klar til brug
 • rengøring mulig uden demontering
 • turbo- og katalysator-testet
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs08
  Fare
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se her.

Meget effektiv additivkombination til direkte anvendelse via JetClean Tronic II. Fjerner snavs og aflejringer, der er typisk for indsugnings- og gasspjældområdet Løsner og fjerner alle fedtede forureninger såsom olie, harpiks, lim osv. Sikrer bevægelige deles funktion og reducerer brændstofforbruget. Forøger driftssikkerheden af benzindrevne motorer.

Til indsugnings- og gasspjældsområdet. Må kun anvendes i benzinmotorer!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 300 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1848

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.