• 09/10/2018

Föryngringskur för äldre motorer

LIQUI MOLY Injection rengöring befriar motorn från avlagringar och gör att den återfår sin ursprungliga effekt.

Oktober 2018 – Det är en smygande process: Under årens lopp förlorar motorn allt mer av sin effekt. Bränsleförbrukningen stiger, liksom avgasvärdena. Orsaken är avlagringar inuti motorn som hindrar förbränningen. En hjälp mot detta i bensinmotorer är Injection rengöring från LIQUI MOLY.

Bensinens förbränning i motorn är aldrig helt ren. Det finns alltid förbränningsrester kvar som även fastnar i insprutningssystemet och stör insprutningen av bensinen. Det gör att förbränningen blir ännu sämre och att nya avlagringar bildas fortare – en ond cirkel. Ju äldre motorn är, desto mer rester finns det i den. Och ju sämre bensinkvalitet, desto mer avlagringar bildas. Precis som blöt ved får en eld att brinna dåligt och ryka, så påverkar dålig bensinkvalitet motorn negativt.

Men att få tillbaka ursprunglig effekt och förbrukning är inte svårt. LIQUI MOLY Injection rengöring hälls helt enkelt i tanken. Varje gång motorn går kommer de rengörande ämnena tillsammans med bensinen in i insprutningssystemet och löser upp resterna. Den upplösta smutsen förbränns i motorn och försvinner ut med avgaserna. Förbränningsrummet blir rent igen. Vid envis smuts kan det vara nödvändigt att använda en flaska Injection rengöring vid flera tankningar i rad. Injection rengöring kan även användas i förebyggande syfte: En flaska var 2 000:e kilometer gör att inga nya avlagringar hinner bildas.

LIQUI MOLY Injection rengöring har testats av Automobile Prüftechnik Landau (APL), ett tyskt provningsinstitut som framför allt utför motortester åt biltillverkare. Till en början var ingenjörerna skeptiska till effekten av tillsatser. Men de övertygades av testresultaten – så till den grad att de nu själva använder Injection rengöring för att befria sina testmotorer från avlagringar.

På sin hemmamarknad i Tyskland är LIQUI MOLY ohotad marknadsledare inom tillsatser.