• 19/01/2021

Skydd för motorns kylsystem

Marine Antikalk och Marine Frostskydd från LIQUI MOLY

Motorkylning är ett av de områden som ofta märks först när det uppstår problem. För att inte det ska hända finns det två nya produkter från den tyska olje- och tillsatsspecialisten LIQUI MOLY: Marine Antikalk och Marine Frostskydd.

Även en yttre kylkrets kan ha kalkavlagringar. Generellt minskar då kylkapaciteten och motortemperaturen ökar. Detta sker så smygande att det ofta inte märks. Samtidigt ökar risken för problem med kylningen eller att den slutar fungera helt.

Marine Antikalk från LIQUI MOLY hjälper mot detta. Den har utvecklats speciellt för båtmotorers yttre kylkrets. Dess oorganiska syra avlägsnar skonsamt men tillförlitligt kalkavlagringar i hela kretsen. Tillförseln sker via den yttre kylkretsens insugningsområde. Den röda färgen gör att du snabbt kan se när det kommer ut igen vid utloppet då hela kretsen är fylld. Där får Marine Antikalk verka i 30-60 minuter. Därefter töms kretsen tillsammans med de upplösta avlagringarna och systemet sköljs med vatten. Vid kraftiga kalkavlagringar kan Marine Antikalk användas utan spädning, vid förebyggande användning räcker det med en liter Marine Antikalk per 10 liter vatten.

Om båten förvaras på land under vintern finns det en risk för att det yttre kylkretsloppet skadas av fruset restvatten. Med Marine Frostskydd från LIQUI MOLY kan detta undvikas. Detta tillförs precis som Marine Antikalk i den yttre kylkretsens insugningsområde. Den blå färgen gör att man ser när vätskan kommer ut vid utloppet då hela systemet är fyllt. Outspädd skyddar den mot temperaturer ned till minus 32 grader Celsius.

Alternativet är att tömma alla rörledningar för hand. Marine Frostskydd är inte bara enklare, det skyddar även systemet mot korrosion som kan uppstå vid kontakt med luft. Marine Frostskydd är särskilt materialbeständigt och biologiskt nedbrytbart.

Ett kylsystem utan kalk, utan dolda frostskador och utan korrosion ger hög driftsäkerhet och en effektiv, miljövänlig gång. På så sätt får motorkylningen åter vara i skuggläge - utan att man får dåligt samvete.