• 22/05/2018

Ny apparat för motorrengöring

Nyutveckling från LIQUI MOLY för verkstäder: JetClean Tronic II
Maj 2018 – Det är ett principiellt problem för förbränningsmotorer: Avgaser och drivmedelsrester smutsar ned bränsle- och avgassystemet. Effekten minskar, förbrukningen ökar och avgasvärdet försämras. Med JetClean Tronic II från den tyska tillsatsspecialisten LIQUI MOLY kan verkstäder genomföra en grundlig rengöring av motor- och bränslesystemet. "Motorn kan befriat åter dra djupa andetag och verkstaden erhåller genom servicen ytterligare omsättning", säger David Kaiser, chef för forskning och utveckling hos LIQUI MOLY.

Så snart en motor är igång uppkommer förbränningsrester som även fastnar på insprutningsmunstyckena. Därigenom kan bränslet inte längre finfördelas så bra. Effektförlust, merförbrukning och ännu mer förbränningsrester blir följden. Även avgassystemet blir lidande av detta. Här påverkar smutsen i första hand genom avgasåterföringen och i andra hand genom vevhusavluftningen. Dessa avlagringar är problematiska eftersom moderna motorer har en mycket känsligare reaktion på nedsmutsning än vad äldre har. Detta kan till och med leda till motorskador.

Dessa avlagringar kan avlägsnas speciellt snabbt och grundligt med JetClean Tronic II. I anslutning till insprutnings- eller utsugningssystemet pumpar apparaten in vår egenutvecklade rengöringstillsats. "Det möjliggör en koncentrerad och effektiv borttagning av avlagringarna", säger David Kaiser. Det finns fyra tillsatser för JetClean Tronic II: dels för insprutnings- och avgassystemet och dels för bränslesystemet hos bensin- och dieselmotorer. För att man ska undvika förväxlingar är bensintillsatsen blåfärgad. Så det räcker med en blick i de båda tankarna på JetClean Tronic II för att man ska se om den kvarvarande mängden måste avlägsnas innan nästa användning eller om man helt enkelt kan fyll på.

Själva rengöringsprocessen övervakas av apparaten. Mekanikern kan under mellantiden genomföra andra arbeten och trots det består säkerheten att inget går snett och att bränslesystemet därefter inte behöver genomgå en kostsam avluftning. För att man ska uppnå samma resultat krävs annars att komponenterna demonteras och rengörs för hand – en betydligt mer omständlig och kostsam uppgift.

JetClean Tronic II ansluts till bilbatteriet. Eftersom ingen extra strömförsörjning krävs kan apparaten även användas mobilt, till exempel för behandling av en komplett fordonspark på plats hos kunden. Det passar inte bara för bilar utan även för arbetsfordon, byggmaskiner, motorcyklar och båtar. Efter rengöringen ger motorn åter sin ursprungliga effekt, insprutningssystemets livslängd ökar och risken för motor problem minskar.

Verkstaden kan erbjuda rengöringen både som problemlösning och som separat servicetjänst eller så kan den integreras i den årliga förebyggande inspektionen. Detta är en hjälp för att särskilja sig från konkurrenter. Och precis som vid starkt belastade fordon märker kunden en betydande skillnad. Beroende på antalet genomförda rengöringar har JetClean Tronic II betalat sig redan efter några veckor.

På sin hemmamarknad i Tyskland är LIQUI MOLY ohotad marknadsledare inom tillsatser. 2005 lanserade företaget den föregående modellen JetClean Tronic på marknaden och sedan dessa har man sålt runt 1000 apparater över hela världen. Den nya, i Tyskland tillverkade JetClean Tronic II kommer att fortsätta denna framgångssaga. Övergången från den gamla apparaten till efterföljaren sker utan problem eftersom befintliga adaptersatser kan användas även i fortsättningen. "Den JetClean Tronic II har vi nyutvecklat från grunden. I konstruktionen har vi utnyttjat 13 års erfarenhet från den föregående modellen", sade David Kaiser. "Den är bättre, kompaktare, robustare och mer mobil".