• 14/01/2022

LIQUI MOLY tar jättekliv med omåttlig tillväxt

Olje- och tillsatstillverkaren ökar omsättningen med 20 procent till 733 miljoner euro

De gör det igen: LIQUI MOLY slår ett nytt rekord. Den tyska olje- och tillsatstillverkaren ökade sin omsättning till 733 miljoner euro, ett plus på 20 procent jämfört med 2020. ”Det är betydligt mer än vad vi hade förväntat oss med tanke på det svåra året”, säger VD Ernst Prost. ”Det visar vad som är möjligt, trots de ogynnsamma omständigheterna.”

Pandemi, råvarubrist, påfrestade leveranskedjor – 2021 inleddes med en rad hinder. ”Inte bara för oss, utan för hela branschen”, säger Ernst Prost. ”Under sådana omständigheter visar det sig vem som inte bara är solskenskapten, utan även kan navigera sitt fartyg säkert genom en storm.”

När det gäller LIQUI MOLY har det fungerat bra: Ett nytt omsättningsrekord sattes varje månadmellan februari och november. ”En sådan serie hade vi senast för tio år sedan – och då var det inga ekonomiska påfrestningar världen över”, säger Ernst Prost. Han förklarar också framgången med företagets tillförlitlighet. ”Många konkurrenter har gett upp inför problemen och inte längre kunnat leverera till sina kunder. Deras kunder har kommit till oss eftersom vi inte gett upp och kunnat leverera trots alla svårigheter.”

Men det är mer än så – LIQUI MOLY utökar sina affärsområden. I Tyskland och Österrike växte exempelvis den omstrukturerade verksamheten med bensinstationer särskilt starkt. Totalt ökade omsättningen med 12 procent för dessa två länder. I Österrike bildade företaget ett dotterbolag i januari 2022 för att ytterligare stärka sin position på marknaden. När det gäller exporten var ökningen på 28 procent traditionellt ännu större. Där bidrog de länder där LIQUI MOLY själv bearbetar marknaden genom egna dotterbolag särskilt till tillväxten. Ernst Prost: ”Med ett eget team och en tydlig strategi är otroligt mycket möjligt.” Försäljningen på den viktigaste exportmarknaden i USA ökade med 50 procent och i Italien har den till och med fördubblats.

"Det finns fortfarande mycket potential överallt. Därför är internationalisering och diversifiering så viktigt för oss. Om vi skulle sälja mindre olja någonstans, så säljer vi mer på andra ställen och vi säljer det som behövs”, säger Ernst Prost. ”För tio år sedan låg omsättningen på 343 miljoner euro. När vi då pratade om en miljard euro i omsättning som mål skrattade vi”, säger Ernst Prost. ”Nu närmar sig miljarden.”

Utöver omsättningen växte även antalet medarbetare till 1 008, vilket är 19 fler än förra året. ”Att som produktionsföretag skapa nya arbetsplatser under krisen tycker jag är ännu bättre än den ökade omsättningen”, betonar Ernst Prost.