• 14/12/2017

LIQUI MOLY når en halv miljard euro i årlig omsättning

Den tyska specialisten på motorolja och tillsatser slår dessutom nytt månadsrekord för november.
December 2017 – LIQUI MOLY har för första gången överstigit gränsen på en halv miljard euro i årlig omsättning. – Därmed har vi nått en viktig milstolpe för 2017, säger Ernst Prost, VD på det tyska företaget. Och året är fortfarande inte slut. Med denna rekordomsättning har LIQUI MOLY mer än fördubblat sin årsomsättning under de senaste åtta åren. Förra året låg omsättningen på 489 miljoner euro. Att gränsen på 500 miljoner euro kunde knäckas berodde delvis på ovanligt bra siffror för november, då efterfrågan i vanliga fall minskar. I år inte bara uteblev denna svacka utan man noterade dessutom ett nytt månadsrekord på 51,4 miljoner euro för november. Det finns flera orsaker för denna framgång. Å ena sidan ökade omsättningen på hemmamarknaden Tyskland och Österrike mer än väntat, trots att företaget redan har en stark marknadsställning här. Å andra sidan ökade exporten på bred front. Särskilt två länder sticker ut i detta sammanhang, nämligen Ryssland och Kina. Ryssland har traditionellt varit den viktigaste exportmarknaden för LIQUI MOLY. Under de senaste åren har omsättningen dock sjunkit ordentligt här. Krim-kris, Ukraina-kris, finanskris och rubelkris har lämnat sina spår i siffrorna. Nu har verksamheten i Ryssland inte bara återhämtat sig utan omsättningen överstiger de rekordnivåer som gällde före alla kriser. Den andra viktiga exportmarknaden är Kina, där LIQUI MOLY lyckades öka sin omsättning med mer än 50 procent under årets första elva månader jämfört med samma period förra året. Dessa framgångar ger goda utsikter för framtiden enligt Ernst Prost. LIQUI MOLY ökar sin omsättning år för år och det i form av organisk tillväxt utan uppköp. – Vi är så starka att vi växer av egen kraft, menar han. Vi erbjuder nämligen rätt produkter, rätt kvalitet och rätt service.