• 11/08/2021

LIQUI MOLY kämpar sig till framgång

Olje- och tillsatsspecialisten växte med 23 procent under det första halvåret. Den höga omsättningen i juli inleder det andra halvåret.

LIQUI MOLY ser tillbaka på ett mycket framgångsrikt första halvår: Den tyska olje- och tillsatsspecialisten höjde sin omsättning till 355 miljoner euro, en ökning med 23 procent jämfört med samma period förra året. "Vi går stärkta ur pandemin eftersom vi inte har legat på latsidan, utan kavlat upp våra ärmar och arbetat", säger VD Ernst Prost. 


Redan i mars var månadsomsättningen den högsta i företagets historia i kassaböckerna, och i juni överträffades detta resultat med ett nytt resultat på nästan 66 miljoner euro. Resultatet i juli under det andra halvåret ligger på 70 miljoner euro. Ökningen med 23 procent efter sex månader beror inte på att resultatet för motsvarande halvår 2020 var försvagat på grund av pandemin. Tvärtom: Jämfört med det första halvåret 2019 ligger tillväxten till och med på 38 procent. Det är inte bara intäkterna som har ökat: Mellan januari och juli anställdes 53 nya medarbetare. Ernst Prost anser att dessa framgångar beror på ett konsekvent agerande: - Utan att kompromissa med kvaliteten på våra produkter. Kompromisslös när det gäller uppgiften att leverera den bästa servicen till våra kunder. Kompromisslös investering i våra 4M: Människor, Marknader, Maskiner och varuMärken."
LIQUI MOLY drar också fördel av att motoroljor blir alltmer högteknologiska smörjmedel, som blir allt mer krävande att producera. Många oljetillverkare kan inte följa med i denna tekniska förändring. LIQUI MOLY investerar däremot ständigt i forskning, produktion och logistik – även och just i svåra tider. "Att minska investeringarna under pandemin vore som om en bonde skulle sälja sitt utsäde istället för så det på åkern", anser Ernst Prost. ”För att få snabba fördelar sågar man av den gren som man sitter på.”

Fastän LIQUI MOLY har klarat sig så bra under pandemin står företaget dagligen inför stora problem, vilket också märks på vinsten. Denna ligger på 8,2 miljoner euro under det första halvåret, vilket är betydligt högre än under motsvarande period 2020 (3,6 miljoner euro) men betydligt lägre än tidigare år. "Det är inte bara det att många råvaror blir allt dyrare", säger Ernst Prost. ”I vissa fall är det nästan omöjligt att få tag på dem.” Beroende på pandemin har flygtrafiken störtat samman. På motsvarande sätt blir då efterfrågan på fotogen mindre. Men eftersom raffinaderierna inte kan framställa eldningsolja eller någonting annat än fotogen på något enkelt sätt, kommer de att lägga ned sin produktion helt och hållet. Det märks även på motoroljetillverkare som LIQUI MOLY, eftersom ingredienserna till deras oljor blir svåra att få tag i. Och när man sedan har producerat motoroljor kan det dröja tills de kommer fram till kunden. Det är nämligen också brist på containerplatser på fraktfartyg. "Pandemin har fått ett finstämt leveranssystem, som har vuxit under många år, ur balans", säger Ernst Prost. Juli månad slutar trots detta med en vinst på 2,2 miljoner euro märkbart över de föregående månaderna, vilket ger en optimistisk utsikt för det andra halvåret. "Men vi kommer säkert att fortfarande behöva brottas   med följderna under resten av året", enligt den verkställande direktören. "Vi räknar med en kostnadsökning på sammanlagt 27 miljoner euro. Men vi klagar inte över vilka hinder som står i vägen för oss, utan kavlar upp ärmarna och röjer undan dem."