• 03/05/2021
  • Företag

Inga spår av krisen hos LIQUI MOLY

Aprilförsäljningen för den tyska olje- och tillsatsspecialisten ligger 60 procent högre än förra året

LIQUI MOLY:s starka försäljningstillväxt fortsatte även i april. Med 60 miljoner euro var omsättningen 60 procent högre än samma månad förra året, vilket märktes även innan den pandemirelaterade efterfrågan. Men även jämfört med april 2019 är resultatet fortfarande 26 procent upp. ”Vi har inlett året med ordentlig fart och vi kommer att hålla uppe hastigheten”, säger VD Ernst Prost.

Mars blev den mest framgångsrika månaden i företagets historia med en omsättning på 65 miljoner euro. ”Detta kunde vi inte toppa i april, men även denna månad visar en imponerande prestation för hela laget”, säger Ernst Prost. Traditionellt sett har tillväxten varit starkare internationellt än i Tyskland, där LIQUI MOLY redan har en betydande marknadsandel och ytterligare tillväxt därför är svår.

När man ser tillbaka på årets första fyra månader växte LIQUI MOLY framförallt i de strategiska regioner där det är aktivt via egna dotterbolag: I Italien, Australien och Sydafrika har omsättningen fördubblats jämfört med samma period förra året och till och med i USA och Kanada, de största marknaderna utanför Tyskland, har omsättningen ökat med mer än 40 procent.

Denna tillväxt är resultatet av den anticykliska investeringsstrategin som följts under de senaste 12 månaderna. ”Dessutom verkar vissa konkurrenter fortfarande ligga i ide”, förklarar Ernst Prost. Men framgången har också en baksida: – Vi måste anstränga oss för att få tillräckligt med råvaror. Och vi har även svårt att hitta transportmöjligheter för att få våra oljor och tillsatser till våra kunder", säger Ernst Prost. ”Det är en daglig kamp, men det klarar vi.”

Självklart känner även LIQUI MOLY av pandemirelaterade begränsningar i många länder. Men tack vare den internationella diversifieringen kan företaget kompensera för svagare försäljning i ett land genom starkare försäljning i andra länder. ”Sammantaget ser vi dock hur affärsvärlden tar mer och mer fart globalt”, säger Ernst Prost. ”Vi hoppas att kunna gå tillbaka till det normala under året.”