• 19/05/2017

Högsta prestanda på svår terräng

LIQUI MOLY släpper ny motorolja för ATV på marknaden.
Maj 2017 – All Terrain Vehicles, eller kort ATV, är konstruerade för att användas i alla typer av terräng. Den tyska specialisten på motorolja och tillsatser LIQUI MOLY har utvecklat oljan ATV 4T Motoroil 5W-50 för ATV, quads och side by side-fordon. Smörjmedlet är av specialtyp, eftersom motorn på terrängfordon utsätts för betydligt högre belastningar än en vanlig motor. ATVs, quads och SxS (side by side) kan även användas på normal väg. Men det är i svår terräng som de är riktigt roliga att köra. Först när dammet virvlar ordentligt utvecklar dessa fordon sin fulla potential.
 – Det är just det som är kruxet, betonar David Kaiser, som är chef för forskning och utveckling samt applikationsteknik hos LIQUI MOLY.
– Damm och sand kan öka nedsmutsningsgraden, vilket i sin tur ger högre slitage i motorn. Ytterligare en aspekt som beaktas i samband med utveckling av oljor är fartvinden. På terräng kör fordonet betydligt långsammare än på vanlig väg. Därför är även fartvinden lägre.
– Motorn kyls därmed inte ned lika effektivt som när man kör normalt, förklarar David Kaiser. ATV 4T Motoroil 5W-50 har skräddarsytts av LIQUI MOLY till dessa högre krav. Tillsatskomponenterna har till exempel kombinerats så att de både vårdar motorn och skyddar den mot slitage även under extrem belastning. Det gör att ditt terrängfordon kan ta sig an alla utmaningar. Godkännanden
API SN; JASO MA2