• 31/03/2022

Höga bränslepriser? Så kan bilförare spara pengar

Med LIQUI MOLY kan du minska effekten på plånboken

De aktuella bränslepriserna kan få en bilförare att tappa andan. Det går inte att försvara sig mot priserna, men det går att sänka de löpande kostnaderna för en bil med några enkla medel. ”Och det gäller inte bara bränsleförbrukningen utan även de dolda kostnaderna”, förklarar David Kaiser, chef för forskning och utveckling hos olje- och tillsatsspecialisten LIQUI MOLY.

Varje gång motorn är igång bildas förbränningsrester som även fastnar på injektorerna. På de fina insprutningsmunstyckena leder dessa rester till att bensinen inte finfördelas lika mycket. Därmed sker förbränningen inte lika effektivt längre. Resultatet är lägre motoreffekt och högre bränsleförbrukning. ”Dessutom bildas det allt mer förbränningsrester som förvärrar problemet”, säger David Kaiser. ”Eftersom det är en smygande process märker bilföraren oftast inte att förbrukningen ökar.” Ju äldre bil, ju längre körsträcka och ju sämre bensinkvalitet, desto större är problemet.

Injectionrengöringen från LIQUI MOLY löser problemet. Det är en bränsletillsats som hälls direkt i bensintanken. När motorn är igång tränger rengöringsmedlet in i injektorerna tillsammans med bensinen och avlägsnar gradvis de skadliga avlagringarna. ”Motorn återfår sina ursprungliga förbrukningsvärden och sin ursprungliga effekt”, säger David Kaiser. ”Rena injektorer minskar dessutom risken för haverier. Det är en betydande kostnadsfördel eftersom injektorerna är dyra.” Super Diesel Additiv från LIQUI MOLY är en liknande tillsats för dieselmotorer.

När det snart är dags för oljebyte går det att sänka de löpande kostnaderna ännu mer. Därför tillsätts LIQUI MOLY Motor Clean i den gamla oljan omedelbart före oljebytet. Rengöringsmedlet löser upp avlagringar och smuts i oljekretsloppet, som sedan töms tillsammans med den gamla oljan. Den nya oljan fylls på i en ren motor och kan därmed utveckla sin fulla potential. ”Avlagringar i oljekretsloppet försämrar tätningseffekten i motorn och bidrar därmed till högre bränsleförbrukning”, säger David Kaiser. De ökar även risken för skador som skulle ha kunnat undvikas.

Vid valet av motorolja kan sparsamhet på fel sätt stå en dyrt. David Kaiser: ”Motorolja är nuymera en flytande reservdel som måste passa exakt till respektive motor. Att fylla på fel olja är som att montera en reservdel som inte passar. Konsekvenserna sträcker sig från ökat slitage och avlagringar i oljekretsloppet till problem med avgasefterbehandlingssystem och stora motorskador.” Därför är några extra kronor väl investerade pengar för en passande motorolja av god kvalitet. Oljeguiden på www.liqui-moly.com talar efter inmatning av registreringsnumret om exakt vilka oljor som är rätt för respektive bil.

Efter oljebyte kan en burk LIQUI MOLY Cera Tec tillsättas i den nya oljan. Det är en tillsats som skyddar motorn både kemiskt och fysiskt. Cera Tec gör detta genom att minska friktionen i motorn. Lägre friktion innebär också lägre bränsleförbrukning. ”Men det viktigaste är att mindre slitage innebär att reparationer undviks och att motorn håller längre”, säger David Kaiser.

Med dessa tricks kan du åtminstone sänka bränslekostnaderna lite. En ännu större spareffekt ligger dock någon annanstans, säger David Kaiser: ”Det finns inget man kan spara lika mycket pengar på som reparationskostnader man kan undvika och en längre livslängd för bilen.”