• 06/06/2019
  • Företag

Jobbmaskinen LIQUI MOLY går på högvarv

Smörjmedelsspecialisten från Tyskland anställer 67 medarbetare under första halvåret

Juni 2019 – produkterna från LIQUI MOLY sörjer för att motorer och andra maskiner löper problemfritt. Även den egna jobbmaskinen går tryggt på högvarv. Under första halvåret har den tyska specialisten på oljor och tillsatser utökat personalstyrkan med 67 nya medarbetare, varav 19 bara i maj och juni. Nytillskotten finns på huvudkontoret, oljefabriken, dotterbolaget i Portugal samt verksamheten i Nederländerna.

Av de 19 förstärkningarna hittar vi elva på huvudkontoret i Ulm. I oljefabriken i Saarland finns sex nya medarbetare. Två kolleger har börjat arbeta på LIQUI MOLY Iberia. Dotterbolaget som är ansvarigt för den spanska halvön har sitt säte i Portugal. Vid verksamheten i Nederländerna har två säljare anställts. Det innebär att smörjoljespecialisten nu håller 890 människor sysselsatta. Sammantaget skedde 67 nyanställningar under första halvåret 2019. Det motsvarar en tillväxt på åtta procent.

Majoriteten av medarbetarna hos LIQUI MOLY arbetar i Ulm. Där hittar vi cirka 390 stycken. LIQUI MOLY Iberia har 15 medarbetare. Dotterbolagen i Sydafrika och USA har 31 vardera. Och i det nygrundade dotterbolaget i Italien är sex personer anställda.

LIQUI MOLY har nyss presenterat bokslutet för 2018 och betonar att tillväxten ska fortsätta. ”Därför behöver vi välutbildade människor. Det är bara logiskt att öka den siffra som i mina ögon är viktigast för ett företag, antalet medarbetare”, säger VD Ernst Prost.

Förstärkningar sker inom nästan alla områden: Inom personal, forskning och utveckling, försäljning, i produktionen samt inom logistik och redovisning. ”Nyckelrollen spelar säljavdelningn. Ett företags säljförmåga avgör omsättning, vinst och i slutänden den affärsmässiga framgången.” När det gäller export innebär det att man helst ska ha egna säljare i landet. I enlighet med denna filosofi förstärker två tekniska säljare teamet på den iberiska halvön. Vid verksamheten i Nederländerna har också två utesäljare anställts.

Även för hemmamarknaden har nya säljare tillkommit. ”Alla företag är utsatta för risker. Därför försöker man att minimera dem”, enligt Ernst Prost. När det gäller LIQUI MOLY är diversifiering ett viktigt ord. Företaget har till exempel ett mycket brett utbud av produkter. ”Vi säljer inte bara produkter för personbilar utan även för andra fordonsgrupper, bara för att nämna ett exempel”, säger VD. Följaktligen finns det särskilda försäljningsgrupper, även en för avdelningen Nyttofordon. Den breddas för närvarande.

Både i Tyskland och övriga världen har produkter som är ”Made in Germany” precis som tidigare ett mycket gott rykte, trots dieselskandalen inom fordonsbranschen. Ernst Prost: ”Det är viktigt för oss att förvalta detta eftersom det mer än kompenserar för de högre produktionskostnaderna för arbetskraft jämfört med andra länder. Premiumprodukter och lönedumpning passar inte ihop. Vi använder oss av medarbetare med förstklassig utbildning.” Och för att få och kunna behålla dem måste vi betala motsvarande löner. ”Dessutom måste människorna trivas.” Och det gör man hos LIQUI MOLY, vilket bevisas av att många medarbetare har varit med oss i flera årtionden. ”I idealfallet arbetar även deras partner och till och med deras barn här. Det är ett verkligt familjeföretag för mig”, säger LIQUI MOLY-chefen.

För honom spelar även en företagsledares och ett företags sociala ansvar en viktig roll. ”Vi närmar oss hela tiden 900 medarbetare”, gläder sig Ernst Prost och säger ”dessa arbetstillfällen stärker respektive kommun med skatter och avgifter och även ekonomin hos människor som har en trygg och välbetald arbetsplats”.

Utöver det ger ekonomisk framgång företaget och dess VD möjlighet att göra gott, exempelvis i form av de tre stiftelser som Ernst Prost har grundat. ”Att tjäna och ha pengar är bara meningsfullt om det kan bidra till mening.”