Multispray PTFE

SKU: P005065

Effektiv och medelviskös flerfunktionsolja. Bildar en starkt häftande smörjfilm med mycket goda vattenavvisande egenskaper och skyddar mot korrosion och slitage på bästa sätt. Ger låga friktionsvärden samt nödkörningsegenskaper och når även svåråtkomliga smörjpunkter.

Läs Mer
 • ökar smörjverkan
 • excellent korrosionsskydd
 • god inträngningsförmåga
 • löser fastsittande och rostiga delar
 • neutral mot plast, lack, metaller och trä
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH208 Innehåller Di-iso-oktylaminometyl-tolutriazol, Reaktionsprodukter av 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiasol, natriumsalt, med 1-oktantiol och väteperoxid, Bensensulfonsyra, di-C10-14-alkylderivat, kalciumsalter, Bensen, mono-C10-14-alkylderivat, fraktioneringssediment, mellansnitt, sulfonerat, natriumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Effektiv och medelviskös flerfunktionsolja. Bildar en starkt häftande smörjfilm med mycket goda vattenavvisande egenskaper och skyddar mot korrosion och slitage på bästa sätt. Ger låga friktionsvärden samt nödkörningsegenskaper och når även svåråtkomliga smörjpunkter.

För smörjning och konservering av metall- och plastdelar. För maximalt skydd mot passningsrost vid långtidskonservering.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 500 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 12
Pallet unit: 840

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.