Multi-Spray Plus 7

SKU: P000526

Flerfunktionsspray med 7 fördelar: 1. Förtränger fuktighet och startar våta motorer. 2. Skyddar elsystem, eliminerar krypström och kortslutning. 3. Lösgör fastrostade skruvar. 4. Håller rörliga delar lättgående. 5. Skyddar mot korrosion och oxidering. 6. Vårdar gummidetaljer och förhindrar frostbildning. 7. Förebygger gnissel och är ...

Läs Mer
 • eliminerar gnissel
 • god vattenbeständighet
 • gott korrosionsskydd
 • neutral mot plast, lack, metaller och trä
 • optimal inträngningsförmåga
 • Visa mer
ghs02 ghs07
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
ghs02 ghs07
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Flerfunktionsspray med 7 fördelar: 1. Förtränger fuktighet och startar våta motorer. 2. Skyddar elsystem, eliminerar krypström och kortslutning. 3. Lösgör fastrostade skruvar. 4. Håller rörliga delar lättgående. 5. Skyddar mot korrosion och oxidering. 6. Vårdar gummidetaljer och förhindrar frostbildning. 7. Förebygger gnissel och är neutral mot plast, lack, metaller och trä.
Universellt användbar i verkstan, hemmet, trädgården och industrin. För gångjärn, rullar, lås, skruvar, brytare, handtag, glidkablar, bilantenner mm. Vårdar och skyddar det kompletta elsystemet.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 300 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 12
Pallet unit: 1512
Container type: Aerosolburk
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 840

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.