Multi-Spray Plus 7

SKU: P000526

Multifunktionsspray med 7 effektive fordele: 1. Fjerner fugt og starter våde motorer. 2. Beskytter det elektriske system og eliminerer lækstrømme samt kortslutninger. 3. Løsner fastrustede skruer. 4. Sørger for, at bevægelige dele går let. 5. Beskytter imod korrosion og oxidation. 6. Plejer gummidele og forhindrer deres fastfrysning. 7. F ...

Læs mere
 • eliminerer pibelyde
 • god vandbestandighed
 • god korrosionsbeskyttelse
 • neutral over for plast, lakker, metaller og træ
 • optimal krybeevne
 • Vis mere
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Multifunktionsspray med 7 effektive fordele: 1. Fjerner fugt og starter våde motorer. 2. Beskytter det elektriske system og eliminerer lækstrømme samt kortslutninger. 3. Løsner fastrustede skruer. 4. Sørger for, at bevægelige dele går let. 5. Beskytter imod korrosion og oxidation. 6. Plejer gummidele og forhindrer deres fastfrysning. 7. Fjerner knirkelyde og er neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ.
Universelt anvendelig i værksted, hus, have og industri. Til hængsler, ruller, låse, skruer, kontakter, håndtag, bowdenkabler, bilantenner og meget mere. Plejer og beskytter hele det elektriske system.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 300 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 12
Pallet unit: 1512
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 840

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 16.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 16.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.