Motorbike Engine Flush Shooter

SKU: P003807
Högeffektiv rengöringsvätska. Avlägsnar störande avlagringar från motorns inre. Löser slam- och lackbildning. Oljelösliga och icke oljelösliga rester av alla typer försätts i svävande tillstånd och töms ur oljekretsen vid efterföljande oljebyte. Den rena motorn och den nya oljan kan använda sin fulla effekt. Läs Mer
 • enkel att använda
 • hög lönsamhet
 • Katalysatortestad
 • lång motorlivslängd
 • neutral mot vanliga tätningsmaterial
 • Visa mer

  H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • EUH208 Innehåller Bensensulfonsyra, metyl-, mono-C20-24-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

  H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • EUH208 Innehåller Bensensulfonsyra, metyl-, mono-C20-24-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Högeffektiv rengöringsvätska. Avlägsnar störande avlagringar från motorns inre. Löser slam- och lackbildning. Oljelösliga och icke oljelösliga rester av alla typer försätts i svävande tillstånd och töms ur oljekretsen vid efterföljande oljebyte. Den rena motorn och den nya oljan kan använda sin fulla effekt.
Rengör och spolar oljekretsar i motorcyklar med 4-taktsbensinmotorer. Hur ofta vätskan används beror på smutsen i oljekretsen och använd oljekvalitet. 80 ml (1 burk) räcker till 0,8-2 l oljefyllmängd.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 80 ml
Language line: GB
PU: 24
Pallet unit: 2880
Container type: Plåtburk
Container contents: 80 ml
Language line: D
PU: 24
Pallet unit: 2880

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 14.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 14.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.