Marine Bensinsystemrengöring

SKU: P003648

Högverksamt rengörande och vårdande tillsatskombination för 2- och 4-takts bensinmotorer. Tar bort avlagringar på insprutningsventiler, inloppsventiler, tändstift och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Förbättrar motorgången. Åtgärdar startsvårigheter och ojämn motorgång. Sänker bränsleförbrukningen och reducerar ut ...

Läs Mer
  • tar bort avlagringar i hela bränslesystemet
  • tar bort blockeringar i insprutningsdysor och förbränningskammare
  • sparar bränsle och reducerar avgasutsläpp
  • rengör insprutningssystemet
ghs08
    Fara
  • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  • EUH208 Innehåller Maleinsyraanhydrid. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Högverksamt rengörande och vårdande tillsatskombination för 2- och 4-takts bensinmotorer. Tar bort avlagringar på insprutningsventiler, inloppsventiler, tändstift och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Förbättrar motorgången. Åtgärdar startsvårigheter och ojämn motorgång. Sänker bränsleförbrukningen och reducerar utsläpp av skadliga ämnen.
För alla bensininsprutnings- och förgasarsystem. För tillsats i bränsletanken vid problemhantering eller i förebyggande syfte. 500 ml räcker för 250 l bränsle. En fyllning ur doseringsbehållaren 25 ml räcker för upp till 12,5 l bränsle.

Application

500 ml räcker för 250 l bränsle. En fyllning ur doseringsbehållaren 25 ml räcker för upp till 12,5 l bränsle.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 6
Pallet unit: 1134

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.